En förening för dig som intresserar sig av energifrågor

Vad händer i föreningen?

oktober 18, 2019

EnergiPuls den 15 november – Tekniska lösningar för den bristande kapaciteten i elnätet!

Bristande kapacitet i elnäten är en högaktuell fråga som blivit högst påtaglig i flera svenska städer och som begränsar möjligheterna för nya industrietableringar och nya bostadsområden. I en tidigare EnergiPuls har några elnätsbolag berättat om sina utmaningar. I denna EnergiPuls bygger vi vidare på temat och tittar på möjligheter och hinder med tekniska lösningar för […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem