En förening för dig som intresserar sig av energifrågor

Vad händer i föreningen?

februari 20, 2019

Nätverksträff den 14 mars – Tillgången på biomassa för energiändamål

Presentation från träffen finns här  Energinätverk Sverige bjuder in till nätverksträff på temat tillgången på biomassa för energiändamål. Inbjudan riktar sig till Energinätverk Sveriges medlemmar. Det pågår en omställningen av energisystemet mot användning av mer förnybar energi. Vindkraften och solenergin har sina fördelar, men dess nyckfulla påverkan av väder och vind gör att det krävs […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem