En förening för dig som intresserar sig av energifrågor

Vad händer i föreningen?

november 29, 2019

Aktiviteter 2020

Snart är 2020 här och EnergiNätverk Sverige har en preliminära planering av vårens aktiviteter! Januari – Individuell mätning och debitering av värme – Boverket Den 6 februari – Klimatpolitiska vägvalsbetänkandets nya utredning att presenteras av Mattias Lundblad och Eva Jernbäcker från Miljödepartementet. Övriga ämnen under våren: – Att bygga i trä för att lagra koldioxid […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem