En förening för dig som intresserar sig av energifrågor

Vad händer i föreningen?

maj 6, 2019

EnergiPuls den 29 maj – Elbilar och elektrifieringen av transporter i Stockholm

För att nå uppsatta klimatmål måste utsläppen av växthusgaser i transportsektorn minskas radikalt. Ett medel för detta är elektrifiering av fordonsflottan. Men det i sig innebär stora utmaningar gällande bland annat installation av laddstolpar och annan nödvändig infrastruktur. Bara i Stockholm räknar man med att 4 000 publika laddplatser kommer att behövs till 2022. Eva […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem