En förening för dig som intresserar sig av energifrågor

Vad händer i föreningen?

september 4, 2019

Nätverksträff den 18 september – Färdplan för ett fossilfritt elsystem

Energinätverk Sverige bjuder in till nätverksträff på temat fossilfritt elsystem. Inbjudan riktar sig till Energinätverk Sveriges medlemmar. Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har flera branscher tagit fram färdplaner för vägen mot fossilfrihet. Nu tar Energiföretagen Sverige fram en färdplan för fossilfri el, i nära samverkan med medlemsföretagen och i samarbete med Fossilfritt Sverige. […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem