En förening för dig som intresserar sig av energifrågor

Vad händer i föreningen?

december 20, 2019

Klimatpolitiska vägvalsutredningen

För att klara Parisavtalets behöver rika länder uppnå negativa utsläpp senast i mitten av detta århundrade. Med negativa utsläpp menas att utsläppen är mindre än noll, det vill säga att halten av växthusgaser i atmosfären sänks. För att klara detta tillsatte regeringen en utredning under sommaren 2018, den klimatpolitiska vägvalsutredningen. I utredningen undersöks hur bland […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem