En förening för dig som intresserar sig av energifrågor

Vad händer i föreningen?

januari 10, 2019

EnergiPuls den 25/1 – 100 % förnybart

Välkommen till årets första EnergiPuls. Denna gång får du chansen att ta del av en pågående utredning hos Energimyndigheten. Målet är 100% förnybar elproduktion till år 2040. För samma tidsperiod kommer det att behövas ny förnybar elproduktion i storleksordning 100 TWh År 2040 är inte långt borta när det handlar om investeringar och olika vägvalsfrågor. […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem