Om EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är en ideell förening för människor som arbetar med energifrågor. Föreningen bildades år 1985 och har i dag ett 50-tal medlemmar. Medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. I takt och höjda miljökrav ökar intresset för energieffektivisering, och det blir alltmer väsentligt att arbeta på ett strukturerat sätt med energifrågor. 

EnergiNätverk Sverige ska vara ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen ska uppmuntra till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen ska verka för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

 

Läs stadgar

Styrelsen

Styrelseledamot

Anna Johansson-Norlén

Styrelseledamot

Mikael Gustafsson

Mikael är utbildad termodynamiker från KTH och har hela livet jobbat med energifrågor i roller och branscher, först på Skanska, sedan Svensk Fjärrvärme och Statens fastighetsverk och finns numera på Energieffektiviseringsföretagen.

Styrelseledarmot

Maria Hagberg

Maria är jurist. Hon har stor erfarenhet från lagfrågor som rör energi och klimat. Hon har jobbat med svenska och internationella organisationer, men även offentliga myndigheter inom energisektorn. Maria bistår klienter vid dispyter gällande överklagan och gör riskanalyser vid alla typer av upphandlingsfrågor. Hon är rankad som en rekommenderad energijurist av expertguiden till världens ledande advokater.

Styrelseledarmot

Hans Nyblom

Styrelseledarmot

Erik Dotzauer

Erik är adjungerad professor i energiteknik med inriktning mot processoptimering vid Mälardalens högskola och har doktorerat i optimeringslära vid Linköpings universitet. Erik är policyexpert inom Stockholm Exergi och har flera förtroendeuppdrag, bland annat inom Svebio och Energiforsk.

Styrelseledarmot

Jenny Gode

Jenny är civilingenjör i kemiteknik från KTH och har arbetat med energi- och miljöfrågor i 20 år. Denna bana startade med sju års arbete på Energiforsk (då Elforsk). Sedan 2006 arbetar Jenny på IVL Svenska Miljöinstitutet som specialist inom energisystem och miljöbedömning av energi.

Styrelseledarmot

Helena Wänlund

Helena har arbetat med energifrågor sedan 1992, då vid dåvarande Statens kärnkraftinspektion. Hon har arbetat med inom elproduktion- respektive elnätsområdet i Fortum och därefter i branschföreningen Energiföretagen Sverige.

Styrelseledarmot

Jan Nordling

Jan arbetar sedan 2011 på IVA som senior adviser, med fokus på energifrågor. Innan Jan började på IVA arbetade han i mer än 30 år på konsultbolaget ÅF, bland annat som VD för bolagets energiverksamhet, och senare som VD för dotterbolaget ÅF-Ingemansson. Han har även varit ansvarig för ÅF:s förvärvsverksamhet samt arbetat med affärsutveckling av tjänster. Jan är civilingenjör ifrån KTH med inriktning maskin och energi.

Vice ordförande

Thomas Sundén

Ordförande

Karin Byman

Karin arbetar som energiexpert på IVA och har många års erfarenhet av utredningar på energiområdet, både från IVA och från ÅF där Karin arbetade under många år.

Sekreterare

Ebba Lindencrona

Ebba Lindencrona har arbetat med energieffektivisering i fastigheter och verksamheter sedan 2005.
Ebba Lindencrona driver sedan 2018 EnergiNätverk Sveriges kansli.