Aktiviteter

december 20, 2019

Klimatpolitiska vägvalsutredningen

För att klara Parisavtalets behöver rika länder uppnå negativa utsläpp senast i mitten av detta århundrade. Med negativa utsläpp menas att utsläppen är mindre än noll, det vill säga att halten av växthusgaser i atmosfären sänks. För att klara detta tillsatte regeringen en utredning under sommaren 2018, den klimatpolitiska vägvalsutredningen. I utredningen undersöks hur bland […]

Läs mer

december 20, 2019

Individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten

Från EUs energieffektiviseringsdirektiv kommer kravet att individuell mätning och debitering (IMD) för värme och varmvatten i lägenheter ska installeras om det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt. Boverket har utrett om IMD är kostnadseffektivt vid ett flertal tillfällen. Vid flera tillfällen har slutsatsen blivit att det inte är kostnadseffektivt i Sverige. Frågan är uppe igen inför […]

Läs mer

november 29, 2019

Aktiviteter 2020

Snart är 2020 här och EnergiNätverk Sverige har en preliminära planering av vårens aktiviteter! Januari – Individuell mätning och debitering av värme – Boverket Den 6 februari – Klimatpolitiska vägvalsbetänkandets nya utredning att presenteras av Mattias Lundblad och Eva Jernbäcker från Miljödepartementet. Övriga ämnen under våren: – Att bygga i trä för att lagra koldioxid […]

Läs mer

november 15, 2019

Nätverksträff den 4 december – Behövs Energisamordnare i byggprojekt?

  Hur mycket skiljer det sig mellan beräknad energianvändning och faktisk energianvändning i nyproduktioner? Spelar det någon roll att Boverket skärper energikraven i BBR om byggnaderna ändå inte når dagens krav? Är energisamordnaren bara en kostnad, eller kan energisamordnaren bidra till lägre energikostnader under byggnadens livslängd? Välkommen till en Nätverksträff för att diskutera Energisamordnarens roll. […]

Läs mer

Arkiv