Aktiviteter

april 6, 2020

EnergiPuls 28 maj: Vägen mot ett klimatneutralt Sverige 2045

Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045. Ett välfungerande klimatneutralt energisystem är en förutsättning för att vi ska kunna nå målen. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har just levererat projektet ”Vägval för klimatet” med målet att ge en helhetsbild av utmaningar och möjligheter samt vilka åtgärder som krävs för att vi ska nå målet. Hela […]

Läs mer

mars 6, 2020

EnergiPuls 24 April – Bygga i trä

Välkomna till Energipuls den 24 april där Riksbyggen presenterar sina erfarenheter kring att bygga i trä samt det pågående arbetet inom ramen för Positive Footprint Housing (PFH), ett tvärvetenskapligt kunskapslabb kombinerat med verkliga byggprojekt, där Riksbyggen tillsammans med forskare, näringsliv, Göteborgs stad och engagerade invånare vill hitta nya sätt att bygga och ta hand om bostäder […]

Läs mer

mars 6, 2020

Välkomna på Föreningsstämma den 24 april

Välkomna på EnergiNätverk Sveriges Föreningsstämma 2020 den 24 april! Föreningsstämman är endast för föreningens medlemmar. Dagordning enligt stadgar: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av sekreterare vid stämman 3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad 4. Dagordning 5. Justering av röstlängden 6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet 7. […]

Läs mer

februari 21, 2020

AI för energieffektiv drift- och förvaltning

Att förvalta byggnader på ett energieffektivt sätt är ett stort arbete för många fastighetsägare. Ny AI-teknik kan underlätta arbetet! Myrspoven och Sisab berättar på årets tredje EnergPuls om hur man kan använda AI-teknik, stora mängder driftdata och väderdata för att förvalta byggnader effektivt. Tekniken finns installerad i ett flertal komplexa byggnader och erfarenheter från de […]

Läs mer

Arkiv

april 6, 2020

EnergiPuls 28 maj: Vägen mot ett klimatneutralt Sverige 2045

Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045. Ett välfungerande klimatneutralt energisystem är en förutsättning för att vi ska kunna nå målen. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har just levererat projektet ”Vägval för klimatet” med målet att ge en helhetsbild av utmaningar och möjligheter samt vilka åtgärder som krävs för att vi ska nå målet. Hela […]

Läs mer

mars 6, 2020

EnergiPuls 24 April – Bygga i trä

Välkomna till Energipuls den 24 april där Riksbyggen presenterar sina erfarenheter kring att bygga i trä samt det pågående arbetet inom ramen för Positive Footprint Housing (PFH), ett tvärvetenskapligt kunskapslabb kombinerat med verkliga byggprojekt, där Riksbyggen tillsammans med forskare, näringsliv, Göteborgs stad och engagerade invånare vill hitta nya sätt att bygga och ta hand om bostäder […]

Läs mer

mars 6, 2020

Välkomna på Föreningsstämma den 24 april

Välkomna på EnergiNätverk Sveriges Föreningsstämma 2020 den 24 april! Föreningsstämman är endast för föreningens medlemmar. Dagordning enligt stadgar: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av sekreterare vid stämman 3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad 4. Dagordning 5. Justering av röstlängden 6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet 7. […]

Läs mer

februari 21, 2020

AI för energieffektiv drift- och förvaltning

Att förvalta byggnader på ett energieffektivt sätt är ett stort arbete för många fastighetsägare. Ny AI-teknik kan underlätta arbetet! Myrspoven och Sisab berättar på årets tredje EnergPuls om hur man kan använda AI-teknik, stora mängder driftdata och väderdata för att förvalta byggnader effektivt. Tekniken finns installerad i ett flertal komplexa byggnader och erfarenheter från de […]

Läs mer