Aktiviteter

mars 6, 2020

EnergiPuls 24 April – Bygga i trä

Välkomna till Energipuls den 24 april där Riksbyggen presenterar sina erfarenheter kring att bygga i trä samt det pågående arbetet inom ramen för Positive Footprint Housing (PFH), ett tvärvetenskapligt kunskapslabb kombinerat med verkliga byggprojekt, där Riksbyggen tillsammans med forskare, näringsliv, Göteborgs stad och engagerade invånare vill hitta nya sätt att bygga och ta hand om bostäder […]

Läs mer

mars 6, 2020

Välkomna på Föreningsstämma den 24 april

Välkomna på EnergiNätverk Sveriges Föreningsstämma 2020 den 24 april! Föreningsstämman är endast för föreningens medlemmar. Dagordning enligt stadgar: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av sekreterare vid stämman 3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad 4. Dagordning 5. Justering av röstlängden 6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet 7. […]

Läs mer

februari 21, 2020

AI för energieffektiv drift- och förvaltning

Att förvalta byggnader på ett energieffektivt sätt är ett stort arbete för många fastighetsägare. Ny AI-teknik kan underlätta arbetet! Myrspoven och Sisab berättar på årets tredje EnergPuls om hur man kan använda AI-teknik, stora mängder driftdata och väderdata för att förvalta byggnader effektivt. Tekniken finns installerad i ett flertal komplexa byggnader och erfarenheter från de […]

Läs mer

december 20, 2019

Klimatpolitiska vägvalsutredningen

För att klara Parisavtalets behöver rika länder uppnå negativa utsläpp senast i mitten av detta århundrade. Med negativa utsläpp menas att utsläppen är mindre än noll, det vill säga att halten av växthusgaser i atmosfären sänks. För att klara detta tillsatte regeringen en utredning under sommaren 2018, den klimatpolitiska vägvalsutredningen. I utredningen undersöks hur bland […]

Läs mer

Arkiv

mars 6, 2020

EnergiPuls 24 April – Bygga i trä

Välkomna till Energipuls den 24 april där Riksbyggen presenterar sina erfarenheter kring att bygga i trä samt det pågående arbetet inom ramen för Positive Footprint Housing (PFH), ett tvärvetenskapligt kunskapslabb kombinerat med verkliga byggprojekt, där Riksbyggen tillsammans med forskare, näringsliv, Göteborgs stad och engagerade invånare vill hitta nya sätt att bygga och ta hand om bostäder […]

Läs mer

mars 6, 2020

Välkomna på Föreningsstämma den 24 april

Välkomna på EnergiNätverk Sveriges Föreningsstämma 2020 den 24 april! Föreningsstämman är endast för föreningens medlemmar. Dagordning enligt stadgar: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av sekreterare vid stämman 3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad 4. Dagordning 5. Justering av röstlängden 6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet 7. […]

Läs mer

februari 21, 2020

AI för energieffektiv drift- och förvaltning

Att förvalta byggnader på ett energieffektivt sätt är ett stort arbete för många fastighetsägare. Ny AI-teknik kan underlätta arbetet! Myrspoven och Sisab berättar på årets tredje EnergPuls om hur man kan använda AI-teknik, stora mängder driftdata och väderdata för att förvalta byggnader effektivt. Tekniken finns installerad i ett flertal komplexa byggnader och erfarenheter från de […]

Läs mer