Aktiviteter

september 23, 2019

Klimatpolitiska rådets fokus framåt? – INSTÄLLT

I Klimatpolitiska rådets roll som granskare av den Svenska klimatpolitiken ligger uppdraget att skapa ökad diskussion om klimatpolitiken och driva på så att klimatpolitiken blir till verklighet. Rådets första rapport kring Transportpolitiken var skarp i sina slutsatser och rönte mycket uppmärksamhet i sina konkreta förslag till ansvariga politiker. Vilken respons fick rådet på denna rapport och hur går […]

Läs mer

september 4, 2019

Nätverksträff den 18 september – Färdplan för ett fossilfritt elsystem

Energinätverk Sverige bjuder in till nätverksträff på temat fossilfritt elsystem. Inbjudan riktar sig till Energinätverk Sveriges medlemmar. Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har flera branscher tagit fram färdplaner för vägen mot fossilfrihet. Nu tar Energiföretagen Sverige fram en färdplan för fossilfri el, i nära samverkan med medlemsföretagen och i samarbete med Fossilfritt Sverige. […]

Läs mer

juni 20, 2019

EnergiPuls den 30 augusti – Räcker kapaciteten i elnäten?

Vi hör dagligen om hur bristande kapacitet i elnäten begränsar möjligheterna för nya industrietableringar och nya bostadsområden. Hur ser det ut egentligen? Vilka är problemen och vilka är lösningarna? Välkommen till en energipuls där vi reder ut begreppen och diskuterar vilka utmaningar elnäten står inför.   Talare:        Henrik Bergström, Ellevio och Yvonne Ruwaida, […]

Läs mer

maj 6, 2019

EnergiPuls den 29 maj – Elbilar och elektrifieringen av transporter i Stockholm

För att nå uppsatta klimatmål måste utsläppen av växthusgaser i transportsektorn minskas radikalt. Ett medel för detta är elektrifiering av fordonsflottan. Men det i sig innebär stora utmaningar gällande bland annat installation av laddstolpar och annan nödvändig infrastruktur. Bara i Stockholm räknar man med att 4 000 publika laddplatser kommer att behövs till 2022. Eva […]

Läs mer

Arkiv

september 23, 2019

Klimatpolitiska rådets fokus framåt? – INSTÄLLT

I Klimatpolitiska rådets roll som granskare av den Svenska klimatpolitiken ligger uppdraget att skapa ökad diskussion om klimatpolitiken och driva på så att klimatpolitiken blir till verklighet. Rådets första rapport kring Transportpolitiken var skarp i sina slutsatser och rönte mycket uppmärksamhet i sina konkreta förslag till ansvariga politiker. Vilken respons fick rådet på denna rapport och hur går […]

Läs mer

september 4, 2019

Nätverksträff den 18 september – Färdplan för ett fossilfritt elsystem

Energinätverk Sverige bjuder in till nätverksträff på temat fossilfritt elsystem. Inbjudan riktar sig till Energinätverk Sveriges medlemmar. Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har flera branscher tagit fram färdplaner för vägen mot fossilfrihet. Nu tar Energiföretagen Sverige fram en färdplan för fossilfri el, i nära samverkan med medlemsföretagen och i samarbete med Fossilfritt Sverige. […]

Läs mer

juni 20, 2019

EnergiPuls den 30 augusti – Räcker kapaciteten i elnäten?

Vi hör dagligen om hur bristande kapacitet i elnäten begränsar möjligheterna för nya industrietableringar och nya bostadsområden. Hur ser det ut egentligen? Vilka är problemen och vilka är lösningarna? Välkommen till en energipuls där vi reder ut begreppen och diskuterar vilka utmaningar elnäten står inför.   Talare:        Henrik Bergström, Ellevio och Yvonne Ruwaida, […]

Läs mer

maj 6, 2019

EnergiPuls den 29 maj – Elbilar och elektrifieringen av transporter i Stockholm

För att nå uppsatta klimatmål måste utsläppen av växthusgaser i transportsektorn minskas radikalt. Ett medel för detta är elektrifiering av fordonsflottan. Men det i sig innebär stora utmaningar gällande bland annat installation av laddstolpar och annan nödvändig infrastruktur. Bara i Stockholm räknar man med att 4 000 publika laddplatser kommer att behövs till 2022. Eva […]

Läs mer

april 10, 2019

Nätverksträff den 23 april – Hur får vi igång marknaden för solvärme?

Att installera solceller är mer efterfrågat än någonsin, men vad har händer med solfångare? Enligt vissa är det dubbel så bra och hälften så dyrt att installera solfångare jämfört med solceller. Solfångare får däremot väldigt lite utrymme i samtalen. Kom och lyssna på Christer Kilersjö som berättar om tekniken och Ekstas erfarenheter av solvärme. Efter […]

Läs mer

april 2, 2019

EnergiPuls den 3 maj – Cirkulär ekonomi

Dagens samhälle är uppbyggt till största del kring linjära materialflöden. Vi tar material, tillverkar produkter, använder och kasserar. Studier visar att: Endast 10% av all plast återvinns 1/3 av all mat slängs och representerar, om det skulle vara ett land, världens tredje största utsläppare av CO2 Den genomsnittliga bilen används ca 8% av tiden Undersökningar […]

Läs mer

april 2, 2019

Föreningsstämma 2019 den 3 maj

Välkomna på EnergiNätverk Sveriges föreningsstämma! Stämman äger rum hos IVL Svenska Miljöinstitutet kl. 9.00-ca 10.00 den 3 maj. Dagordning enligt stadgar: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av sekreterare vid stämman 3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad 4. Dagordning 5. Justering av röstlängden 6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande […]

Läs mer

februari 20, 2019

Nätverksträff den 14 mars – Tillgången på biomassa för energiändamål

Presentation från träffen finns här  Energinätverk Sverige bjuder in till nätverksträff på temat tillgången på biomassa för energiändamål. Inbjudan riktar sig till Energinätverk Sveriges medlemmar. Det pågår en omställningen av energisystemet mot användning av mer förnybar energi. Vindkraften och solenergin har sina fördelar, men dess nyckfulla påverkan av väder och vind gör att det krävs […]

Läs mer

februari 19, 2019

EnergiPuls den 8 mars – Real Estate Core

Presentation från frukosten: 632660-v1-Presentation_REC-Idun-BIM   Gemensamt språk ger framtida möjligheter Vasakronan har tillsammans med Akademiska hus, Willhem, Klipsk AB samt Rise och Jönköping University tagit fram ett gemensamt digitalt språk för fastighetsinformation kallat Real Estate Core. Det gemensamma språket gör det lättare att ha kontroll över all data som genereras i en byggnad. Ett gemensamt […]

Läs mer

januari 28, 2019

Nätverksträff den 13 februari: Att leva på 2 ton koldioxid/år

Energinätverk Sverige bjuder in till nätverksträff på temat att leva koldioxidsnålt. Miljöspecialist Dan-Patrik Ryman lever som han lär och som vi alla måste leva för att klara klimatutmaningen. Går det och måste uppoffringar göras? Hur räknar han? Kom och lyssna och diskutera att leva koldioxidsnålt. Talare: Dan-Patrik Ryman Tid: den 13/2 kl. 16.30 till ca […]

Läs mer

januari 10, 2019

EnergiPuls den 25/1 – 100 % förnybart

Välkommen till årets första EnergiPuls. Denna gång får du chansen att ta del av en pågående utredning hos Energimyndigheten. Målet är 100% förnybar elproduktion till år 2040. För samma tidsperiod kommer det att behövas ny förnybar elproduktion i storleksordning 100 TWh År 2040 är inte långt borta när det handlar om investeringar och olika vägvalsfrågor. […]

Läs mer