EnergiPuls den 25/1 – 100 % förnybart

Välkommen till årets första EnergiPuls. Denna gång får du chansen att ta del av en pågående utredning hos Energimyndigheten.

Målet är 100% förnybar elproduktion till år 2040. För samma tidsperiod kommer det att behövas ny förnybar elproduktion i storleksordning 100 TWh

År 2040 är inte långt borta när det handlar om investeringar och olika vägvalsfrågor.

Martin Johansson, utredare på Energimyndigheten kommer till EnergiPulsen och berättar om Energimyndighetens pågående utredning kring 100% förnybar elproduktion. En utredning som myndigheten planerar att presentera under tidig vår 2019.

Utmaningarna som behöver hanteras är bl.a:

Till detta ska läggas de komplexa sambanden relaterat till tillståndsprocesser, planering, produktionskostnader, lönsamhet, teknisk potential, regelverk etc.

En delrapport finns att ta del av hos Energimyndigheten.

Fakta:

Målet är formulerat i energiöverenskommelsen och i proposition 2017/18: 228 Energipolitikens inriktning som:
”Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.”

Talare: Martin Johansson

När: den 25/1 kl. 8.00-9.00, frukost serveras från kl. 7.30

Plats: Rosenlundsgatan 9, hos Energimyndigheten

Sista anmälan den 23 januari.

Välkommen!

 

OBS Du ska få ett mail som bekräftar din anmälan, om ett mail inte kommer, prova gärna en annan webbläsare t.ex. Google Crome eller kontakta Energinätverket på info@energinatverk.se