EnergiPuls den 3 maj – Cirkulär ekonomi

Dagens samhälle är uppbyggt till största del kring linjära materialflöden. Vi tar material, tillverkar produkter, använder och kasserar. Studier visar att:

Det ger en liten bild av det enorma resursslöseri som pågår. Hur ska vi ställa om för att hantera samhällets material och resurser bättre och med högre lönsamhet? Med tanke på att vi enligt FN kommer vara ca 10 miljarder människor år 2050, med en växande medelklass framförallt i Asien, är detta en mycket relevant fråga.

För att stärka omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi har regeringen inrättat en delegation för cirkulär ekonomi. Delegationen ska ge råd till regeringen, utarbeta en strategi samt identifiera hinder, behov av utbildning och information inom cirkulär ekonomi. Den ska också vara ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen, både på regional och nationell nivå.

Caroline Ankarcrona som är projektledare för IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi och medlem i delegationen för cirkulär ekonomi presenterar sin bild av utmaningar och möjligheter som samhället står inför.

Talare: Caroline Ankarcrona

Tid: den 3 maj kl. 8.00-9.00, frukost serveras från 7.30

Plats: IVL Svenska Miljöinstitutet, Vallhallavägen 81

Efter EnergiPulsen följer EnergiNätverk Sveriges föreningsstämma.

Medlemmar i EnergiNätverk Sverige går gratis på EnergiPulsen. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Anmälan görs nedan, ha lite tålamod det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan på att du är anmäls.

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera