Individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten

Från EUs energieffektiviseringsdirektiv kommer kravet att individuell mätning och debitering (IMD) för värme och varmvatten i lägenheter ska installeras om det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt. Boverket har utrett om IMD är kostnadseffektivt vid ett flertal tillfällen. Vid flera tillfällen har slutsatsen blivit att det inte är kostnadseffektivt i Sverige. Frågan är uppe igen inför uppdateringar till kommande byggregler.

Agneta Persson har genomfört flera analyser om IMD. Hon presenterar för- och nackdelar med IMD och hur resultatet av analysen blir olika beroende på vilket perspektiv man anlägger.

 

Talare:        Agneta Persson

Tid:              24 januari kl. 8.00-9.00, frukost serveras från kl. 7.30

Plats:           Ramberg Advokater, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm.

 

Sista dag för anmälan är den 21 januari.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Välkomna!

Anmälan görs nedan, ha lite tålamod det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan på att du är anmäls.

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera