Nätverksträff den 14 mars – Tillgången på biomassa för energiändamål

Presentation från träffen finns här 

Energinätverk Sverige bjuder in till nätverksträff på temat tillgången på biomassa för energiändamål. Inbjudan riktar sig till Energinätverk Sveriges medlemmar.

Det pågår en omställningen av energisystemet mot användning av mer förnybar energi. Vindkraften och solenergin har sina fördelar, men dess nyckfulla påverkan av väder och vind gör att det krävs andra energiformer som komplement, som till exempel bioenergi som är både styrbar och planerbar. Bioenergin är idag den största förnybara energikällan både i det svenska energisystemet och globalt.

Kjell Andersson, ansvarig för näringspolitik vid Svenska bioenergiföreningen (Svebio), kommer vid nätverksträffen att ge en redogörelse för bioenergin och dess framtida potential i Sverige och globalt. Hur mycket biomassa finns det att tillgå, och hur kan den användas på mest effektiva sätt? Kommer biomassan att räcka? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras vid nätverksträffen.

Talare: Kjell Andersson, Svebio

Tid: den 14 mars kl. 16.30 till ca kl. 18.00

Plats: Aktea, Munkbron 1 i Gamla stan

Tanken med Energinätverk Sveriges nätverksträffar är att ge medlemmarna möjlighet att träffas och diskutera aktuella frågor. Vi ser gärna att du som medlem själv föreslår frågeställningar och teman för kommande träffar. Om du har goda idéer och förslag, kontakta då Energinätverk Sveriges kansli (e-post: info@energinatverk.se).

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera