Välkommen till EnergiNätverk Sverige!

Välkommen till EnergiNätverk Sverige!

EnergiNätverk Sverige är en mötesplats för dig som arbetar med strategiska energifrågor. Föreningen bildades 1985 och har i dagsläget drygt 100 medlemmar. Medlemmarna utgörs av personer inom i första hand industri, näringsliv, fastighetssektor, offentliga organisationer och intresseorganisationer.

Föreningen fungerar som ett nätverk och skapar förutsättningar för möten, dialog och erfarenhetsutbyte mellan människor i olika branscher. Varje år arrangerar EnergiNätverk Sverige cirka åtta seminarier, EnergiPulser, om aktuella ämnen inom energiområdet. Under fliken Aktiviteter kan du anmäla dig till kommande EnergiPulser, samt få information om tidigare sammankomster.

Årsstämman har beslutat att sänka medlemsavgifterna för år 2016. De priser som gäller är följande:

Företagsmedlemskap                            6 000 SEK/år (exkl. moms)

Pensionärsmedlemskap                           500 SEK/år (inkl. moms)

Studentmedlemskap                                    0 SEK/år

Enskilt medlemskap har upphört.