ANMÄLAN TILL ENERGINÄTVERK SVERIGES EXTRASTÄMMA 2017

Kallelse har gått ut till alla medlemmar via e-post.

table#t60 {
border-collapse: collapse;
border-width: 0px;
border-style: outset;
line-height: 2.0em;
text-align: left;
vertical-align: top;width: 100%;box-shadow: 0 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.4);

}
table#t60 thead tr {

}
table#t60 thead tr th.t60 {
color: #000000;
background: #CCCCCC;
background: -moz-linear-gradient(top, #CCCCCC 0%, #EEEEEE 100%);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left […]

25 augusti EnergiPuls: Sektorsstrategier för energieffektivisering

Energimyndigheten har under sommaren fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Bakgrunden till uppdraget finns i Energikommissionens arbete. Energikommissionen föreslog att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.
Energimyndigheten kommer under hösten praktiskt börja arbeta med uppdraget. Ta […]

24 mar EnergiPuls: Energikommissionens 12 slutsatser – Hur vill regeringen tänka kring din industri framöver?

image

Energikommissionen har nyligen utrett hur Sveriges energisystem ska se ut från 2025 och framåt – hur kommer dess arbete påverka oss som arbetar med energi framöver? Bo Diczfalusy, före detta kanslichef för Energikommissionen och nu departementsråd i Miljö- och energidepartementet, har erbjudit sig att berätta för oss vad kommissionen kom fram till och hur han […]

15 feb EnergiPuls: Samtal om Boverkets förslag till föreskrifter om NNE-byggnader

Bild3

[ 15 februari, 2017; 07:30 till 08:30. ] Boverkets förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader är ute på remiss. Den viktiga principiella förändringen i förhållande till nuvarande regler är att energiprestandakraven ska baseras på primärenergi. Förslaget innebär även att kravnivåerna förändras, att klimatzonerna ersätts med geografiska justeringsfaktorer och att möjligheten att tillgodoräkna lokalt producerad förnybar energi utökas. Förslaget är att förändringen ska införas i […]

27 jan EnergiPuls: Miljöbyggnad 3.0 – Dagsfärsk remissversion, vilka är förändringarna?

Picture1

[ 27 januari, 2017; 07:30 till 09:00. ] Miljöbyggnad 3.0 är namnet på den nya version av Miljöbyggnad som är under framtagande tillsammans med bransch, akademi och myndigheter. Den 15 januari 2017 presenteras remissversionen och den 15 april skall den nya versionen av certifieringen vara klar.

Betydande förändringarna är t.ex. att två nya områden lagts till: miljöbyggnad för byggskedet och drift och förvaltning för […]

Inställt! 24 nov: Ett lysande event!

hemsida

[ 24 november, 2016; 16:00 till 17:20. ] På grund av för litet intresse är aktiviteten tyvärr inställd!

Nu i November så är det högst påtagligt med de korta och mörka dagarna. Vi behöver alla extra ljus och att vi går mot första advent är därför extra efterlängtat av många. Vi i nätverket erbjuder tillsammans med Energimyndighetens Testlab så här några dagar innan första advent […]

2 dec EnergiPuls: Byggnaden som energilager för ett smartare energisystem

Energikrav i BBR

[ 2 december, 2016; 07:30 till 09:00. ] Byggnaden har en ny roll att spela i det framtida energisystemet, som energilager. Syftet kan vara att undvika körning av spetspannor genom att kapa effekttoppar i fjärrvärmeanvändningen eller att balansera väderberoende elproduktion från sol och vind. Det handlar med andra ord om laststyrning, användarflexibilitet och smarta el- och fjärrvärmenät.

Finns det teknik för detta och vad […]

3 nov Energipuls: Solel på frammarsch

Nettodebiteringsutredningen

[ 3 november, 2016; 07:30 till 09:00. ] Utvecklingen av solceller går snabbt. Allt fler ser solenergin som en naturlig del av ett framtida hållbart energisystem. Energipulsen den 3e november ägnas åt denna spännande utveckling. Vi får höra Tobias Walla från Energimyndigheten tala om den nya solelstrategin, liksom vilka stöd, skatter och styrmedel som finns för solceller. Åsa Thurin från Aktea Energy AB […]