Öppen upphandling av kanslitjänsten för EnergiNätverk Sverige

software-bidding

Energinätverk Sveriges styrelse har gått ut med en anbudsförfrågan avseende föreningens kansli. Du som är intresserade att lämna anbud på detta uppdrag, vänligen se fullständig beskrivning av tjänsten här. Anbudet ska vara oss tillhanda senast 16 okt.
Dela gärna länken till denna sidan med alla du skulle kunna tänka dig är intresserade av uppdraget.
Anbud samt frågor […]

25 augusti EnergiPuls: Sektorsstrategier för energieffektivisering

Energimyndigheten har under sommaren fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Bakgrunden till uppdraget finns i Energikommissionens arbete. Energikommissionen föreslog att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.
Energimyndigheten kommer under hösten praktiskt börja arbeta med uppdraget. Ta […]

ANMÄLAN TILL ENERGINÄTVERK SVERIGES EXTRASTÄMMA 2017

Kallelse har gått ut till alla medlemmar via e-post.

table#t60 {
border-collapse: collapse;
border-width: 0px;
border-style: outset;
line-height: 2.0em;
text-align: left;
vertical-align: top;width: 100%;box-shadow: 0 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.4);

}
table#t60 thead tr {

}
table#t60 thead tr th.t60 {
color: #000000;
background: #CCCCCC;
background: -moz-linear-gradient(top, #CCCCCC 0%, #EEEEEE 100%);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left […]

10 oktober EnergiPuls om Lise Nordins utredning: Hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer

Lise-solcell

Anmäl dig nederst på denna sidan.
Lise Nordin, ska i sitt utredningsuppdrag identifiera vilka hinder som hushåll och mindre företag kan möta vid energieffektivisering och småskalig elproduktion och ge förslag på åtgärder som kan undanröja dessa hinder. Hon ska även lämna förslag på åtgärder som kan stimulera teknikutveckling och nya tjänster, exempelvis vita certifikat.
Vid pulsen kommer […]

24 mar EnergiPuls: Energikommissionens 12 slutsatser – Hur vill regeringen tänka kring din industri framöver?

image

Energikommissionen har nyligen utrett hur Sveriges energisystem ska se ut från 2025 och framåt – hur kommer dess arbete påverka oss som arbetar med energi framöver? Bo Diczfalusy, före detta kanslichef för Energikommissionen och nu departementsråd i Miljö- och energidepartementet, har erbjudit sig att berätta för oss vad kommissionen kom fram till och hur han […]

15 feb EnergiPuls: Samtal om Boverkets förslag till föreskrifter om NNE-byggnader

Bild3

[ 15 februari, 2017; 07:30 till 08:30. ] Boverkets förslag till föreskrifter om nära-nollenergibyggnader är ute på remiss. Den viktiga principiella förändringen i förhållande till nuvarande regler är att energiprestandakraven ska baseras på primärenergi. Förslaget innebär även att kravnivåerna förändras, att klimatzonerna ersätts med geografiska justeringsfaktorer och att möjligheten att tillgodoräkna lokalt producerad förnybar energi utökas. Förslaget är att förändringen ska införas i […]

27 jan EnergiPuls: Miljöbyggnad 3.0 – Dagsfärsk remissversion, vilka är förändringarna?

Picture1

[ 27 januari, 2017; 07:30 till 09:00. ] Miljöbyggnad 3.0 är namnet på den nya version av Miljöbyggnad som är under framtagande tillsammans med bransch, akademi och myndigheter. Den 15 januari 2017 presenteras remissversionen och den 15 april skall den nya versionen av certifieringen vara klar.

Betydande förändringarna är t.ex. att två nya områden lagts till: miljöbyggnad för byggskedet och drift och förvaltning för […]

Inställt! 24 nov: Ett lysande event!

hemsida

[ 24 november, 2016; 16:00 till 17:20. ] På grund av för litet intresse är aktiviteten tyvärr inställd!

Nu i November så är det högst påtagligt med de korta och mörka dagarna. Vi behöver alla extra ljus och att vi går mot första advent är därför extra efterlängtat av många. Vi i nätverket erbjuder tillsammans med Energimyndighetens Testlab så här några dagar innan första advent […]