30 maj EnergiPuls – IT-säkerhet och trygg energiförsörjning

Tema för vår nästa EnergiPuls är IT-säkerhet och trygg energiförsörjning. Högaktuella områden med tanke på hur vår omvärld har förändrat sig de senaste åren, men också utifrån våra allt mer komplexa system och vårt ökande beroende av energisystemen i realtid. Hela samhället är starkt beroende av att energiförsörjningen fungerar utan allvarliga störningar och avbrott.
Daniel Lundqvist […]

EnergiPuls fredagen den 13 april: Gotland – Pilot för förnybart energisystem

Gotland som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem
Energimyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram en förstudie för hur Gotland kan användas som en pilot i energiomställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. En bakgrund till uppdraget är den energipolitiska överenskommelsen och målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. I uppdraget lyfts att […]

Föreningsstämma 2018

Välkomna på EnergiNätverk Sveriges Föreningsstämma 2018 den 13 april!
Föreningsstämman är endast för föreningens medlemmar. Dagordning enligt stadgar:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare vid stämman
3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad
4. Dagordning
5. Justering av röstlängden
6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet
7. Föredragning av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen
8. Fråga om fastställelse […]

16 mars EnergiPuls: Så uppnår vi ett fossilfritt Sverige

[ 16 mars, 2018; 07:30 till 09:00. ] Över 300 olika aktörer har antagit utmaningen att bli fossilfria. Initiativet ”Ett fossilfritt Sverige” startade 2015 och är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder.

Svante Axelsson berättar om […]

31 januari EnergiPuls: En generaldirektörs tankar om framtiden

[ 31 januari, 2018; 07:30 till 09:00. ] Över en halv miljon nya bostäder ska byggas under de kommande tio åren. Hållbara städer och stadsdelar. Bygglov för solceller och klimatpåverkan i byggskedet. Definition av nära-nollenergibyggnad och nya energideklarationer efter tio år. Och direktivet för byggnaders energiprestanda är färdigförhandlat i Bryssel.

Skrivbordet är fullt för Boverkets nye generaldirektör, Anders Sjelvgren. Vid detta frukostseminarium kommer Anders […]

Öppen upphandling av kanslitjänsten för EnergiNätverk Sverige

software-bidding

Energinätverk Sveriges styrelse har gått ut med en anbudsförfrågan avseende föreningens kansli. Du som är intresserade att lämna anbud på detta uppdrag, vänligen se fullständig beskrivning av tjänsten här. Anbudet ska vara oss tillhanda senast 16 okt.
Dela gärna länken till denna sidan med alla du skulle kunna tänka dig är intresserade av uppdraget.
Anbud samt frågor […]

Energinätverk Sveriges höstkonferens 2017 – Tema energieffektivisering

konferens-pic1

- i samarbete med WSP
Det är dags för årets energikonferens och vi önskar varmt välkommen till medlemmar och andra som är intresserade av energifrågor. Glöm inte att vidarebefordra inbjudan till kollegor, vänner eller andra i ditt nätverk som kan vara intresserad av detta evenemang.
Vi ses den 17:e oktober!
(anmäl dig nedan)
Program
13.00 – 13.30  Registrering
13.30 – 13.35 Dagens […]