10 oktober EnergiPuls om Lise Nordins utredning: Hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer

Anmäl dig nederst på denna sidan.

Lise Nordin, ska i sitt utredningsuppdrag identifiera vilka hinder som hushåll och mindre företag kan möta vid energieffektivisering och småskalig elproduktion och ge förslag på åtgärder som kan undanröja dessa hinder. Hon ska även lämna förslag på åtgärder som kan stimulera teknikutveckling och nya tjänster, exempelvis vita certifikat.

Vid pulsen kommer Lise Nordin att berätta mer om sitt utredningsuppdrag samt inhämta synpunkter på vad utredningen bör omfatta och beakta. Inbjudna talare kommer att ge sina synpunkter på utredningen. Dessa är Anna Wolf, sakkunnig inom energisystem och smarta elnät på Power Circle, Alvar Palm som är samordnare för förnybar energi inom Energikontoren och expert på byggnadsanknutna solcellsanläggningar och Erik Thornström som är ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen. Samtalet leds av Erik Dotzauer som är styrmedelsexpert vid Fortum Värme.

Passa på tillfället att diskutera och ge dina synpunkter!

Upplägg:

Samtalsledare: Erik Dotzauer, Fortum

8.00-8.15  Presentatör: Lise Nordin, utredare – berättar kort om sitt utredningsuppdrag.

8.15-8.40  Synpunkter och diskussion:

Alvar Palm, Energikontoren Sverige

Anna Wolf – Power Circle

Erik Thornström, Energiföretagen

8.40 – 9.00 Frågor och synpunkter från publiken.

Slut.

Information om evenemanget
Tid: Tisdagen den 10 oktober, kl. 8-9; från 7.30 serveras kaffe och fralla.
Plats:Myntkabinettet, Slottsbacken 6, 111 30 Stockholm
Kostnad:Gratis för medlemmar i EnergiNätverk Sverige
800 SEK för övriga (exkl. moms)

Anmäl dig  här:

Namn (obligatorisk)

Företag/organisation (obligatorisk)

 Medlem i EnergiNätverk Sverige

Fakturaadress (behöver ej fyllas i om medlem)

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer

Meddelande


Kommentera