25 augusti EnergiPuls: Sektorsstrategier för energieffektivisering

Energimyndigheten har under sommaren fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Bakgrunden till uppdraget finns i Energikommissionens arbete. Energikommissionen föreslog att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.
Energimyndigheten kommer under hösten praktiskt börja arbeta med uppdraget. Ta chansen och träffa de på Energimyndigheten som nu kommer att leda arbetet med regeringsuppdraget; Anette Persson tf enhetschef och ansvarig för uppdraget och Anna Carlén tf biträdande enhetschef. De kommer berätta om innehållet i uppdraget, men det kommer även finnas tid för att lämna synpunkter och önskemål

Sista anmälningsdag 21 augusti. Denna gång har vi möjlighet att få komma till Energimyndigheten, men det innebär begränsat med antal platser.

Varmt välkomna!

Program
Tid: Fredagen den 25 augusti kl. 8.00-9.00. Frukostsmörgås serveras från kl 07.30
Plats:Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9, Stockholm
Kostnad:Gratis för medlemmar i EnergiNätverk Sverige

 

Energikommissionen föreslår vidare att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP). Utöver förslaget om ett nationellt mål för energieffektivisering förslår Energikommissionen att Energimyndigheten får i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Sektorsstrategierna ska tas fram av Energimyndigheten tillsammans med olika branscher och utgör därmed inget mål som fastställs av riksdagen. Genom att både sätta ett sektorsövergripande mål för energieffektivisering och samråda med respektive bransch om specifika effektiviseringsstrategier säkerställs den samhällsekonomiska effektiviteten samtidigt som varje bransch ges möjlighet att bidra i arbetet med hur målet ska uppnås.

 

 


Kommentera