Energinätverk Sveriges höstkonferens 2017 – Tema energieffektivisering

- i samarbete med WSP

Det är dags för årets energikonferens och vi önskar varmt välkommen till medlemmar och andra som är intresserade av energifrågor. Glöm inte att vidarebefordra inbjudan till kollegor, vänner eller andra i ditt nätverk som kan vara intresserad av detta evenemang.

Vi ses den 17:e oktober!

(anmäl dig nedan)

Program

13.00 – 13.30  Registrering

13.30 – 13.35 Dagens moderator hälsar välkommen

13.35 – 14.45 EU:s regelverk och trender i omvärlden

Läget i förhandlingarna om Energieffektiviseringsdirektivet (EED) och Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD), Fredrik von Malmborg, ansvarig för energieffektivisering vid Energi- och Miljödepartementet

En internationell utblick om initiativ och styrmedel för energieffektivisering, Hans Nilsson, IEA Demand Side Management (DSM) Univeristy

Diskussion – Vilka är styrkorna respektive svagheterna i EU:s regelverk sett ur ett svenskt perspektiv, och vad kan vi i Sverige lära av omvärlden?

14.45 – 15.15 Fikapaus

15.15 – 17.00 Energieffektivisering – Hur får vi det att hända i praktiken?

Den sociala potentialen, Charlotta Isaksson, RISE (Research Institutes of SwEden)

Energieffektiviseringens betydelse vid renovering, Ulf Viktorsson, VD på Modexa Bostadsförädling

Byggföretagens syn på energieffektivisering vid renovering, Daniel Blomkvist, NCC Building

Erfarenheter från Valla torg, Harry Matero, Skanska

Diskussion – Hur får vi energieffektivisering att hända i praktiken?

Information
Tid: Tisdagen den 17 oktober kl. 13.00-17.00.
Plats:Stora hörsalen, WSP, Arenavägen 7, T-bana Gullmarsplan
Kostnad:Gratis för medlemmar i EnergiNätverk Sverige 1500 SEK för övriga (exkl. moms)

 

 Anmäl dig här:

Namn (obligatorisk)

Företag/organisation (obligatorisk)

 Medlem i EnergiNätverk Sverige

Fakturaadress (behöver ej fyllas i om medlem)

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer

Meddelande


Kommentera