AI för energieffektiv drift- och förvaltning

Att förvalta byggnader på ett energieffektivt sätt är ett stort arbete för många fastighetsägare. Ny AI-teknik kan underlätta arbetet! Myrspoven och Sisab berättar på årets tredje EnergPuls om hur man kan använda AI-teknik, stora mängder driftdata och väderdata för att förvalta byggnader effektivt. Tekniken finns installerad i ett flertal komplexa byggnader och erfarenheter från de första implementeringarna kan presenteras. Hur fungerar styrningen och vad finns det för utmaningar och möjligheter med tekniken?

Niklas Dalgrip från Sisab berättar varför de valt att arbeta med AI-teknik och erfarenheter från de första implementeringarna.

Sofia berättar också om ett utvecklingsprojekt med syftet att möjliggöra lastväxling i och med att mer förnyelsebar energi kommer in i energisystemet.

Välkomna på EnergiPuls med ett av nätverkets nyaste medlemsföretag, Myrspoven!

 

Talare:        Sofia Päivärinne och Roberto Diaz, Myrspoven. Niklas Dalgrip, Sisab

Tid:              12 mars kl. 8.00-9.00, frukost serveras från kl. 7.30

Plats:           Installatörsföretagen, Ringvägen 100, Stockholm

 

Sista dag för anmälan är den 10 mars.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Anmälan görs nedan, ha lite tålamod det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan på att du är anmäls.

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera