EnergiPuls 28 maj: Vägen mot ett klimatneutralt Sverige 2045

Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045. Ett välfungerande klimatneutralt energisystem är en förutsättning för att vi ska kunna nå målen.

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har just levererat projektet ”Vägval för klimatet” med målet att ge en helhetsbild av utmaningar och möjligheter samt vilka åtgärder som krävs för att vi ska nå målet. Hela projektet har tittat på flera delsystem, industrier, transporter, energisystem, jordbruket och hur samhället kan utvecklas.

Vid detta seminarium fokuserar vi på energisystemets roll. Karin Byman från IVA och Erik Dotzauer från Stockholm Exergi att presentera de övergripande slutsatser och rekommendationer som Vägval för klimatet resulterade i.

Karin Byman deltog i arbetat som projektledare och Erik Dotzauer deltog i arbetsgruppen Energisystem.

 

Talare:     Karin Byman, IVA, och Erik Dotzauer, Stockholm Exergi.

Tid:           Torsdag 28 maj kl. 8.00-9.00.

Plats:        Webbseminarium.

 

Sista dag för anmälan är den 24 maj. När sista dagen för anmälan har passerat kommer ett mejl med information om hur man ansluter till seminariet att skickas ut.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Anmälan görs nedan, ha lite tålamod, det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan om att vi har mottagit din anmälan.

Välkomna!

Bilder från presentationen:

Energipuls 2020 05 28

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera