Klimatpolitiska vägvalsutredningen

För att klara Parisavtalets behöver rika länder uppnå negativa utsläpp senast i mitten av detta århundrade. Med negativa utsläpp menas att utsläppen är mindre än noll, det vill säga att halten av växthusgaser i atmosfären sänks. För att klara detta tillsatte regeringen en utredning under sommaren 2018, den klimatpolitiska vägvalsutredningen.

I utredningen undersöks hur bland annat ökad inbindning av kol i skog och mark, avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung (bio-CCS) och verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder kan och bör bidra till negativa utsläpp. Utredningen ska lämna över sin slutrapport till regeringen senast den 31 januari 2020.

 

Talare:        Mattias Lundblad och Eva Jernbäcker, två av utredningens sekreterare

Tid:              6 februari kl. 8.00-9.00, frukost serveras från kl. 7.30

Plats:           IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Stockholm

 

Sista dag för anmälan är den 3 februari.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Välkomna!

Anmälan görs nedan, ha lite tålamod det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan på att du är anmäls.

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera