Aktiviteter

EnergiPuls 18 december: En strategi för fjärrvärme och kraftvärme

Energimyndigheten arbetar sedan förra sommaren med regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för fjärrvärme och kraftvärme. Slutrapporten ska överlämnas till regeringen den 15 december 2023. Vid detta webbinarium kommer Energimyndighetens projektledare Daniel Friberg att presentera utredningens slutsatser och rekommendationer. Därefter kommer Per Everhill från Tekniska verken i Linköping och Lars Holmquist från Göteborg Energi […]

Läs mer

EnergiPuls 24 november: nya krav på energideklarationer för byggnader

För att hantera väntade kommande krav i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda som nu slutförhandlas mellan ministerrådet och Europaparlamentet har Boverket tagit fram ett remissförslag om reformering av energideklarationssystemet för byggnader. Vid denna Puls kommer Thomas Johansson från Boverket att redogöra för deras remissförslag om omklassning i energideklarationerna. Därefter får vi höra Per Spolander (Sveriges […]

Läs mer

EnergiPuls 6 oktober: vägledning för effektanpassade styrmedel

På senare tid har utmaningarna med effekt i elsystemet kommit att hamna allt högre på dagordningen. Situationen kompliceras av att olika aktörer bevakar olika intressen och därigenom lyfter fram ofta motstridiga synpunkter på hur olika styrmedel fungerar. Inom energiområdet finns en mängd olika styrmedel (informativa, skatter, lagar, förordningar, föreskrifter, etc.) med olika utgångspunkter och avsedd […]

Läs mer

EnergiPuls 1 september: Initiativ om energi och klimat i Stockholm

I Stockholmsregionen har det under senare tid tagits flera initiativ till att starta upp nya samarbeten på energi- och klimatområdet. Dessa kan visa på goda exempel och i förlängningen inspirera till liknande satsningar, både nationellt och globalt. Vid detta webbinarium presenteras tre av initiativen. Carl Piva från Internetstiftelsen inleder med att beskriva arbetet inom Stockholm […]

Läs mer

Arkiv

november 28, 2023

EnergiPuls 18 december: En strategi för fjärrvärme och kraftvärme

Energimyndigheten arbetar sedan förra sommaren med regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för fjärrvärme och kraftvärme. Slutrapporten ska överlämnas till regeringen den 15 december 2023. Vid detta webbinarium kommer Energimyndighetens projektledare Daniel Friberg att presentera utredningens slutsatser och rekommendationer. Därefter kommer Per Everhill från Tekniska verken i Linköping och Lars Holmquist från Göteborg Energi […]

Läs mer

november 2, 2023

EnergiPuls 24 november: nya krav på energideklarationer för byggnader

För att hantera väntade kommande krav i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda som nu slutförhandlas mellan ministerrådet och Europaparlamentet har Boverket tagit fram ett remissförslag om reformering av energideklarationssystemet för byggnader. Vid denna Puls kommer Thomas Johansson från Boverket att redogöra för deras remissförslag om omklassning i energideklarationerna. Därefter får vi höra Per Spolander (Sveriges […]

Läs mer

september 22, 2023

EnergiPuls 6 oktober: vägledning för effektanpassade styrmedel

På senare tid har utmaningarna med effekt i elsystemet kommit att hamna allt högre på dagordningen. Situationen kompliceras av att olika aktörer bevakar olika intressen och därigenom lyfter fram ofta motstridiga synpunkter på hur olika styrmedel fungerar. Inom energiområdet finns en mängd olika styrmedel (informativa, skatter, lagar, förordningar, föreskrifter, etc.) med olika utgångspunkter och avsedd […]

Läs mer

augusti 7, 2023

EnergiPuls 1 september: Initiativ om energi och klimat i Stockholm

I Stockholmsregionen har det under senare tid tagits flera initiativ till att starta upp nya samarbeten på energi- och klimatområdet. Dessa kan visa på goda exempel och i förlängningen inspirera till liknande satsningar, både nationellt och globalt. Vid detta webbinarium presenteras tre av initiativen. Carl Piva från Internetstiftelsen inleder med att beskriva arbetet inom Stockholm […]

Läs mer

maj 11, 2023

EnergiPuls 26 maj: EU:s nya direktiv om energieffektivitet

I mars nådde ministerrådet och Europaparlamentet en överenskommelse om ett reviderat direktiv om energieffektivitet (EED). Direktivet sätter upp mer än fördubblade energibesparingsmål till 2030 och innehåller en rad nya regler om bland annat energikartläggning, värme- och kylaplaner och ökade energirenoveringskrav i offentliga byggnader. Vid Energipulsen kommer Sandra Lennander, departementssekreterare vid Energienheten på Klimat- och näringslivsdepartementet […]

Läs mer

april 4, 2023

EnergiPuls 21 april: EU:s nya förslag på reviderad elmarknadsdesign – kommer den leda till lägre elpriser?

Utmaningarna har varit stora på elmarknaden de senaste åren. Rysslands invasion av Ukraina och den energikris det har medfört genom bortfall av naturgas från Ryssland ovanpå en mer långsiktig trend där effektmarginalerna har krympt i elsystemet har lett till kraftigt ökade elpriser. Den 14 mars i år la EU-kommissionen fram ett förslag på en revidering […]

Läs mer

mars 20, 2023

21 april: Välkomna på EnergiNätverk Sveriges föreningsstämma!

Medlemmar är varmt välkomna på EnergiNätverk Sveriges föreningsstämma. Stämman äger rum i Akteas lokaler, Munkbron 1 Stockholm, samt via Teams kl. 9.00 – ca 10.00 den 21 april. Meddela i din anmälan om du vill delta på plats (begränsat antal platser) eller digitalt. För deltagare på plats bjuder nätverket på smörgås och kaffe. Dagordning enligt […]

Läs mer

mars 15, 2023

EnergiPuls 3 april: En strategi för fjärrvärme och kraftvärme

Energimyndigheten arbetar sedan i somras med regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för fjärrvärme och kraftvärme. En delrapport med fokus på kraftvärmens konkurrenskraft och systemnyttor ska presenteras senast den 31 mars 2023. Slutrapporten ska överlämnas till regeringen i december 2023. Parallellt arbetar Energimyndigheten med ett annat regeringsuppdrag som handlar om att kartlägga […]

Läs mer

mars 14, 2023

EnergiPuls 31 mars: Breddat och reviderat utsläppshandelsdirektiv

EU:s utsläppshandelssystem är ett av de viktigaste instrumenten för att uppnå klimatmålen. Den överenskommelse om ett reviderat utsläppshandelsdirektiv som nåddes i december mellan Europaparlamentet och ministerrådet innebär att bland annat en breddning till byggnader och vägtransporter. På denna Puls berättar Johan Gannedahl från Regeringskansliet om hur förhandlingarna gått och vilka frågor som varit viktiga för […]

Läs mer

januari 24, 2023

EnergiPuls 24 februari: småskalig kärnkraft

Småskalig kärnkraft – eller små modulära reaktorer (SMR) – nämns allt oftare i den energipolitiska debatten. Men vad skiljer egentligen SMR från konventionell kärnkraft, och hur kan tekniken komma att utvecklas framöver? Vid detta webbinarium får vi svar på dessa och andra frågor om småskalig kärnkraft. Pär Olsson, professor i kärnteknik vid KTH, inleder med […]

Läs mer