Aktiviteter

EnergiPuls 28 januari: Vilken roll kan vätgas spela i energisystemet?

Vätgas seglar snabbt upp som en ny komponent i energisystemet. Vätgas kommer att efterfrågas både i tung industri och i transportsektorn för att vi ska kunna ersätta fossila bränslen och nå klimatmålen. Vätgas kan också bidra till att vi kan få in mer vindkraft i elsystemet. Vid pulsen diskuterar vi vätgasens förutsättningar och möjligheter. Vid […]

Läs mer

EnergiPuls 11 dec: Hur kan EU-taxonomin om hållbara investeringar påverka energiområdet?

EU:s nya taxonomi ska utgöra ett verktyg för hållbara investeringar, men det råder stor osäkerhet om hur taxonomin kommer påverka investeringar i såväl viss förnybar energi som i fastigheter. Synpunkter på taxonomin ska vara EU-kommissionen tillhanda innan jul. Välkomna till ett högaktuellt frukostseminarium där vi bland annat får höra Fortum, Fastighetsägarna och Sveriges Kommuner och […]

Läs mer

EnergiPuls 17 nov: Infångning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS)

För att kunna nå Sveriges klimatmål om netto-nollutsläpp 2045 krävs användning av anläggningar som fångar in och binder växthusgaser från atmosfären. En sådan teknik är Bioenergy with Carbon Capture and Storage, bio-CCS. Vid Värtaverket i Stockholm driver sedan några år Stockholm Exergi ett projekt för att utveckla bio-CCS. Målet är att en fullskalig anläggning ska […]

Läs mer

EnergiPuls 20 oktober: Solel – ur fastighetsägarens perspektiv

Under denna EnergiPuls kommer Rasmus Luthander från Rejlers att berätta om solel ur fastighetsägarens perspektiv utifrån vikten av rätt dimensionering av solcellsanläggningen och egenanvändning utifrån ett ekonomiskt perspektiv samt påvisa att det finns stor variation i utfall av solel och effektbehov i fastigheter.Kan framtida förändringar i regelverket möjliggöra större solcellsanläggningen på fastigheter?   Talare:    […]

Läs mer

Arkiv

januari 18, 2021

EnergiPuls 28 januari: Vilken roll kan vätgas spela i energisystemet?

Vätgas seglar snabbt upp som en ny komponent i energisystemet. Vätgas kommer att efterfrågas både i tung industri och i transportsektorn för att vi ska kunna ersätta fossila bränslen och nå klimatmålen. Vätgas kan också bidra till att vi kan få in mer vindkraft i elsystemet. Vid pulsen diskuterar vi vätgasens förutsättningar och möjligheter. Vid […]

Läs mer