Aktiviteter

EnergiPuls 15 maj: Värmepumpmarknadens framtidsutsikter nationellt och internationellt

Värmepumpar har en stark ställning i Sverige och potentialen för värmepumpar för uppvärmning av fastigheter inom EU är stor. Värmepumpar pekas också ut som en av de viktigaste teknikerna för att nå EU:s klimatneutralitetsmål. Samtidigt har EU beslutat om en ny f-gasförordning som innebär att många typer av köldmedier i existerande värmepumpar måste fasas ut […]

Läs mer

EnergiPuls 26 april: EUs energimål och krav

Vi är glada att bjuda in dig till kommande EnergiPuls där vi kommer att utforska de senaste utvecklingarna inom EU:s energipolitik och ramverk. Veronica Eade, Energimyndigheten kommer att ge en presentation kring EU:s energimål, det uppdaterade direktivet kring energieffektivitet (EED) och hur Energimyndigheten nu kommer att arbeta med dessa frågor. Vi får insikt i hur […]

Läs mer

EnergiPuls 15 mars: Uppfyllande av EUs 2030-mål och vägen mot 2040

EUs medlemsländer har antagit höga ambitioner på energi- och klimatområdet. Nu har målen till 2030 blivit till lagstiftning och de nationella regelverken inom policypaketet Fit for 55 börjar ta form. På unionsnivå omstruktureras utsläppshandelssystemet, på Sverige ställs krav på minskade utsläpp från trafiken, ökad inbindning av kol i skogen och hårda krav på energieffektivisering. Samtidigt […]

Läs mer

EnergiPuls 23/2: Långsiktig marknadsanalys för elsystemets utveckling

Efter 30 år av relativt konstant elanvändning i Sverige är det nu mycket som talar för ett kraftigt ökat elbehov. Den ökade elefterfrågan drivs i stor utsträckning av klimatomställningen där övergång från fossila råvaror till el är en viktig åtgärd. Men hur högt kan elbehovet bli och när? I denna Puls berättar Elis Nycander från […]

Läs mer

Arkiv

april 24, 2024

EnergiPuls 15 maj: Värmepumpmarknadens framtidsutsikter nationellt och internationellt

Värmepumpar har en stark ställning i Sverige och potentialen för värmepumpar för uppvärmning av fastigheter inom EU är stor. Värmepumpar pekas också ut som en av de viktigaste teknikerna för att nå EU:s klimatneutralitetsmål. Samtidigt har EU beslutat om en ny f-gasförordning som innebär att många typer av köldmedier i existerande värmepumpar måste fasas ut […]

Läs mer

april 15, 2024

EnergiPuls 26 april: EUs energimål och krav

Vi är glada att bjuda in dig till kommande EnergiPuls där vi kommer att utforska de senaste utvecklingarna inom EU:s energipolitik och ramverk. Veronica Eade, Energimyndigheten kommer att ge en presentation kring EU:s energimål, det uppdaterade direktivet kring energieffektivitet (EED) och hur Energimyndigheten nu kommer att arbeta med dessa frågor. Vi får insikt i hur […]

Läs mer

februari 26, 2024

EnergiPuls 15 mars: Uppfyllande av EUs 2030-mål och vägen mot 2040

EUs medlemsländer har antagit höga ambitioner på energi- och klimatområdet. Nu har målen till 2030 blivit till lagstiftning och de nationella regelverken inom policypaketet Fit for 55 börjar ta form. På unionsnivå omstruktureras utsläppshandelssystemet, på Sverige ställs krav på minskade utsläpp från trafiken, ökad inbindning av kol i skogen och hårda krav på energieffektivisering. Samtidigt […]

Läs mer

februari 12, 2024

EnergiPuls 23/2: Långsiktig marknadsanalys för elsystemets utveckling

Efter 30 år av relativt konstant elanvändning i Sverige är det nu mycket som talar för ett kraftigt ökat elbehov. Den ökade elefterfrågan drivs i stor utsträckning av klimatomställningen där övergång från fossila råvaror till el är en viktig åtgärd. Men hur högt kan elbehovet bli och när? I denna Puls berättar Elis Nycander från […]

Läs mer

februari 9, 2024

15 mars: Välkomna till föreningsstämma!

Medlemmar är varmt välkomna till EnergiNätverk Sveriges föreningsstämma. Stämman äger rum den 15 mars 09:00 i Energiföretagen Sveriges lokaler samt digitalt. Meddela i din anmälan om du vill delta på plats (begränsat antal platser) eller digitalt. Dagordning enligt stadgar: 1. Val av ordförande vid stämman2. Val av sekreterare vid stämman3. Fråga om stämman blivit formellt […]

Läs mer

januari 25, 2024

EnergiPuls 9 februari: EPBD-överenskommelsen

Den 7 december nåddes en förhandlingsöverenskommelse mellan ministerrådet och Europaparlamentet om revideringen av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda efter ett par år av förhandlingar i Bryssel. Direktivet innebär bland annat kraftigt ökade energirenoveringskrav, nya ”nollutsläppsbyggnadskrav”, tvingande solenergikrav för nybyggnation och befintliga lokaler, integrerade energi- och klimatdeklarationskrav för hela livscykeln och utökade krav på laddinfrastruktur. Tobias […]

Läs mer