Aktiviteter

EnergiPuls 17 nov: Infångning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS)

För att kunna nå Sveriges klimatmål om netto-nollutsläpp 2045 krävs användning av anläggningar som fångar in och binder växthusgaser från atmosfären. En sådan teknik är Bioenergy with Carbon Capture and Storage, bio-CCS. Vid Värtaverket i Stockholm driver sedan några år Stockholm Exergi ett projekt för att utveckla bio-CCS. Målet är att en fullskalig anläggning ska […]

Läs mer

EnergiPuls 20 oktober: Solel – ur fastighetsägarens perspektiv

Under denna EnergiPuls kommer Rasmus Luthander från Rejlers att berätta om solel ur fastighetsägarens perspektiv utifrån vikten av rätt dimensionering av solcellsanläggningen och egenanvändning utifrån ett ekonomiskt perspektiv samt påvisa att det finns stor variation i utfall av solel och effektbehov i fastigheter.Kan framtida förändringar i regelverket möjliggöra större solcellsanläggningen på fastigheter?   Talare:    […]

Läs mer

EnergiPuls den 8 september: Kapacitetsbristen i Stockholms elnät

Förra året fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att, utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv, analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning i regionen. Syftet är att finna möjligheter till bättre samordning mellan regionala och lokala aktörer som kan bidra till en mer effektiv elnätförsörjning. Under andra veckan i september överlämnas utredningens slutrapport till […]

Läs mer

EnergiPuls den 27 augusti: Hur ser framtidens elmarknad ut?

Följ med på ett modererat samtal med Energimarknadsinspektionens* (Ei:s) chefsekonom, Therese Hindman Persson, där vi diskuterar framtidens flexibla elsystem med kunden i centrum. Energilager, energigemenskaper, aggregering och elnätägarnas förändrade roller, är några av de viktiga områden som EU:s nya elmarknadsdirektiv behandlar. Som en direkt konsekvens av direktivet, förändras just nu spelreglerna på Sveriges energimarknad. Ambitionen […]

Läs mer

Arkiv

oktober 20, 2020

EnergiPuls 17 nov: Infångning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS)

För att kunna nå Sveriges klimatmål om netto-nollutsläpp 2045 krävs användning av anläggningar som fångar in och binder växthusgaser från atmosfären. En sådan teknik är Bioenergy with Carbon Capture and Storage, bio-CCS. Vid Värtaverket i Stockholm driver sedan några år Stockholm Exergi ett projekt för att utveckla bio-CCS. Målet är att en fullskalig anläggning ska […]

Läs mer

oktober 13, 2020

EnergiPuls 20 oktober: Solel – ur fastighetsägarens perspektiv

Under denna EnergiPuls kommer Rasmus Luthander från Rejlers att berätta om solel ur fastighetsägarens perspektiv utifrån vikten av rätt dimensionering av solcellsanläggningen och egenanvändning utifrån ett ekonomiskt perspektiv samt påvisa att det finns stor variation i utfall av solel och effektbehov i fastigheter.Kan framtida förändringar i regelverket möjliggöra större solcellsanläggningen på fastigheter?   Talare:    […]

Läs mer

augusti 25, 2020

EnergiPuls den 8 september: Kapacitetsbristen i Stockholms elnät

Förra året fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att, utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv, analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning i regionen. Syftet är att finna möjligheter till bättre samordning mellan regionala och lokala aktörer som kan bidra till en mer effektiv elnätförsörjning. Under andra veckan i september överlämnas utredningens slutrapport till […]

Läs mer

juli 1, 2020

EnergiPuls den 27 augusti: Hur ser framtidens elmarknad ut?

Följ med på ett modererat samtal med Energimarknadsinspektionens* (Ei:s) chefsekonom, Therese Hindman Persson, där vi diskuterar framtidens flexibla elsystem med kunden i centrum. Energilager, energigemenskaper, aggregering och elnätägarnas förändrade roller, är några av de viktiga områden som EU:s nya elmarknadsdirektiv behandlar. Som en direkt konsekvens av direktivet, förändras just nu spelreglerna på Sveriges energimarknad. Ambitionen […]

Läs mer

april 6, 2020

EnergiPuls 28 maj: Vägen mot ett klimatneutralt Sverige 2045

Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045. Ett välfungerande klimatneutralt energisystem är en förutsättning för att vi ska kunna nå målen. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har just levererat projektet ”Vägval för klimatet” med målet att ge en helhetsbild av utmaningar och möjligheter samt vilka åtgärder som krävs för att vi ska nå målet. Hela […]

Läs mer

mars 6, 2020

EnergiPuls 24 April – Bygga i trä

Välkomna till Energipuls den 24 april där Riksbyggen presenterar sina erfarenheter kring att bygga i trä samt det pågående arbetet inom ramen för Positive Footprint Housing (PFH), ett tvärvetenskapligt kunskapslabb kombinerat med verkliga byggprojekt, där Riksbyggen tillsammans med forskare, näringsliv, Göteborgs stad och engagerade invånare vill hitta nya sätt att bygga och ta hand om bostäder […]

Läs mer

mars 6, 2020

Välkomna på Föreningsstämma den 24 april

Välkomna på EnergiNätverk Sveriges Föreningsstämma 2020 den 24 april! Föreningsstämman är endast för föreningens medlemmar. Dagordning enligt stadgar: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av sekreterare vid stämman 3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad 4. Dagordning 5. Justering av röstlängden 6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet 7. […]

Läs mer

februari 21, 2020

AI för energieffektiv drift- och förvaltning

Att förvalta byggnader på ett energieffektivt sätt är ett stort arbete för många fastighetsägare. Ny AI-teknik kan underlätta arbetet! Myrspoven och Sisab berättar på årets tredje EnergPuls om hur man kan använda AI-teknik, stora mängder driftdata och väderdata för att förvalta byggnader effektivt. Tekniken finns installerad i ett flertal komplexa byggnader och erfarenheter från de […]

Läs mer