Aktiviteter

EnergiPuls 24 februari: småskalig kärnkraft

Småskalig kärnkraft – eller små modulära reaktorer (SMR) – nämns allt oftare i den energipolitiska debatten. Men vad skiljer egentligen SMR från konventionell kärnkraft, och hur kan tekniken komma att utvecklas framöver? Vid detta webbinarium får vi svar på dessa och andra frågor om småskalig kärnkraft. Pär Olsson, professor i kärnteknik vid KTH, inleder med […]

Läs mer

EnergiPuls 20 januari: Beken-metodiken – är det lösningen på Sveriges höga elpriser?

Elpriserna är höga i Sverige – men måste det vara så? Beken-metodiken är en alternativ metod för att skilja på prissättningen av el på den svenska marknaden och priset på den el som handlas över gränserna. Liknande modeller har redan införts i Portugal, Spanien och Polen. Men det finns invändningar. Både gällande lagstiftningen inom EU […]

Läs mer

EnergiPuls 16 december: Energieffektivisering – marknadsläget och energianalys på makronivå

Energieffektiva installationer är en förutsättning för att åstadkomma den energieffektivisering det finns potential för. Med moderna system kan 40 % av energin sparas – men vem ska göra jobbet? I årets sista puls gästas vi av Hans Nyblom, Installatörsföretagen som berättar om marknadsläget och installationernas betydelse för energieffektivisering. För ett makroperspektiv på energieffektivisering kommer Teodor […]

Läs mer

EnergiPuls 18 november: läget på elmarknaden – nuläge och åtgärder för att hantera de höga elpriserna

Efter många år av relativt stabila och låga elpriser är läget nu annorlunda och EU drabbas av en energikris. Vi ser både stora variationer i elpris mellan norra och södra Sverige och särskilt i södra Sverige stora variationer mellan timmar och dygn. Vad beror detta på och vad kan vi göra för att hantera och […]

Läs mer

Arkiv

januari 24, 2023

EnergiPuls 24 februari: småskalig kärnkraft

Småskalig kärnkraft – eller små modulära reaktorer (SMR) – nämns allt oftare i den energipolitiska debatten. Men vad skiljer egentligen SMR från konventionell kärnkraft, och hur kan tekniken komma att utvecklas framöver? Vid detta webbinarium får vi svar på dessa och andra frågor om småskalig kärnkraft. Pär Olsson, professor i kärnteknik vid KTH, inleder med […]

Läs mer