Aktiviteter

EnergiPuls 18 november: läget på elmarknaden – nuläge och åtgärder för att hantera de höga elpriserna

Efter många år av relativt stabila och låga elpriser är läget nu annorlunda och EU drabbas av en energikris. Vi ser både stora variationer i elpris mellan norra och södra Sverige och särskilt i södra Sverige stora variationer mellan timmar och dygn. Vad beror detta på och vad kan vi göra för att hantera och […]

Läs mer

EnergiPuls 21 oktober: systemgräns byggnad

Är systemgränsen för en byggnad på väg att bli mer dynamisk? Vilka krav behöver olika aktörer sätta på en byggnad om den ska vara en komponent i en energigemenskap eller en energipositiv stadsdel? Kommer finansiella instrument som EU-taxonomin förändra vår syn på byggnader? Går det att påverka byggnadens energitekniska funktion och systemgräns med hjälp av […]

Läs mer

EnergiPuls 23 september: Energigemenskaper och energipositiva stadsdelar

Under senare tid har fastighetsägare och andra aktörer i samhället flyttat fokus från enskilda byggnader till att diskutera områden och stadsdelar. Begrepp som energigemenskaper och Positive Energy Districts (PED) nämns allt oftare. Vid denna EnergiPuls får vi lära oss mer om detta. David Larsson från Solisten inleder med att beskriva vad som är på gång […]

Läs mer

EnergiPuls 20 maj: Reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda

EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda syftar till att fördubbla energirenoveringstakten inom EU och innehåller omfattande förslag till ny lagstiftning. Lyssna på status i förhandlingarna i EU:s ministerråd från Infrastrukturdepartementet ansvarige handläggare, och till synpunkter på förslaget från representanter från fastighets- och installatörsbranscherna. Talare:        Katarina Händel – Regeringskansliet, Rikard Silverfur – Fastighetsägarna, Håkan […]

Läs mer

Arkiv

oktober 31, 2022

EnergiPuls 18 november: läget på elmarknaden – nuläge och åtgärder för att hantera de höga elpriserna

Efter många år av relativt stabila och låga elpriser är läget nu annorlunda och EU drabbas av en energikris. Vi ser både stora variationer i elpris mellan norra och södra Sverige och särskilt i södra Sverige stora variationer mellan timmar och dygn. Vad beror detta på och vad kan vi göra för att hantera och […]

Läs mer

oktober 11, 2022

EnergiPuls 21 oktober: systemgräns byggnad

Är systemgränsen för en byggnad på väg att bli mer dynamisk? Vilka krav behöver olika aktörer sätta på en byggnad om den ska vara en komponent i en energigemenskap eller en energipositiv stadsdel? Kommer finansiella instrument som EU-taxonomin förändra vår syn på byggnader? Går det att påverka byggnadens energitekniska funktion och systemgräns med hjälp av […]

Läs mer

september 7, 2022

EnergiPuls 23 september: Energigemenskaper och energipositiva stadsdelar

Under senare tid har fastighetsägare och andra aktörer i samhället flyttat fokus från enskilda byggnader till att diskutera områden och stadsdelar. Begrepp som energigemenskaper och Positive Energy Districts (PED) nämns allt oftare. Vid denna EnergiPuls får vi lära oss mer om detta. David Larsson från Solisten inleder med att beskriva vad som är på gång […]

Läs mer

april 28, 2022

EnergiPuls 20 maj: Reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda

EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om byggnaders energiprestanda syftar till att fördubbla energirenoveringstakten inom EU och innehåller omfattande förslag till ny lagstiftning. Lyssna på status i förhandlingarna i EU:s ministerråd från Infrastrukturdepartementet ansvarige handläggare, och till synpunkter på förslaget från representanter från fastighets- och installatörsbranscherna. Talare:        Katarina Händel – Regeringskansliet, Rikard Silverfur – Fastighetsägarna, Håkan […]

Läs mer

mars 14, 2022

EnergiPuls 31 mars: storskaliga solelparker

Storskaliga solelparker är ett snabbt växande segment bland anläggningar för förnybar elproduktion. I Sverige finns för närvarande 35 anläggningar större än 1 MW, de största närmare 20 MW. Johan Öhnell, Solkompaniet berättar om solelparkernas framväxt, deras roll i elsystemet och vilka affärsmodeller som tillämpas. Lars Andersson från Energiföretagen ger energibranschens syn och sätter solelparker i […]

Läs mer

februari 23, 2022

Välkomna på EnergiNätverk Sveriges föreningsstämma!

Medlemmar är varmt välkomna på EnergiNätverk Sveriges föreningsstämma. Stämman äger rum via Teams kl. 9.00 – ca 10.00 den 31 mars. Dagordning enligt stadgar: 1. Val av ordförande vid stämman2. Val av sekreterare vid stämman3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad4. Dagordning5. Justering av röstlängden6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet7. […]

Läs mer

februari 4, 2022

EnergiPuls 11 mars: nationell strategi för elektrifiering

Den 3 februari lade regeringen fram en ny nationell strategi för elektrifiering – för en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning, som bidrar till en historisk klimatomställning. Välkommen till en energipuls där du får veta mer om regeringens strategi. Samordnare för elektrifieringsstrategin på Infrastrukturdepartementet, Oskar Kvarnström, ger en översikt av vad strategin innehåller. Vi får sedan […]

Läs mer