Om EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är en ideell förening för människor som arbetar med energifrågor. Föreningen bildades år 1985 och har i dag ett 50-tal medlemmar. Medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. I takt och höjda miljökrav ökar intresset för energieffektivisering, och det blir alltmer väsentligt att arbeta på ett strukturerat sätt med energifrågor. 

EnergiNätverk Sverige ska vara ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen ska uppmuntra till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen ska verka för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

 

Läs stadgar

Styrelsen

Styrelseledamot

Mikael Gustafsson

Mikael är utbildad termodynamiker från KTH och har hela livet jobbat med energifrågor i roller och branscher, först på Skanska, sedan Svensk Fjärrvärme och Statens fastighetsverk och finns numera på Energieffektiviseringsföretagen.

Styrelseledamot

Linn Stengård

Linn är civilingenjör i system i teknik och samhälle från Uppsala Universitet och har jobbat på Energimyndigheten sedan 2007. Linn är för närvarande chef på enheten för resurseffektiva produkter och jobbar med frågor om ekodesign, energimärkning, resurseffektivitet och energieffektivitet. Linn har tidigare själv jobbat med förhandlingar inom området, samt med statistik och energiscenarier.

Styrelseledamot

Hans Nyblom

Hans arbetar som expert inom affärsutveckling på Installatörsföretagen och drivs av att få de 3600 medlemsföretagen att aktivt erbjuda energieffektivisering till sina kunder. Hans är elektriker och marknadsekonom och älskar utveckling.

Styrelseledamot

Erik Dotzauer

Erik är adjungerad professor i energiteknik med inriktning mot processoptimering vid Mälardalens högskola och har doktorerat i optimeringslära vid Linköpings universitet. Erik är policyexpert inom Stockholm Exergi och har flera förtroendeuppdrag, bland annat inom Svebio och Energiforsk.

Styrelseledamot

Jenny Gode

Jenny är civilingenjör i kemiteknik från KTH och har arbetat med energi- och miljöfrågor i över 20 år. Denna bana startade med sju års arbete på Energiforsk (då Elforsk) följt av 14 år på IVL Svenska Miljöinstitutet. Sedan april 2020 arbetar Jenny som seniorkonsult på Profu med bland annat energisystemanalys, klimatfrågor och miljöbedömning av energi.

Styrelseledamot

Lina Yng

Lina är VD för Energikontoret i Mälardalen, ett av Europas 360 och Sveriges 15 regionala energikontor. Lina är utbildad energisystemingenjör, CEO och styrelseordförande med ett starkt engagemang för energi- och klimatomställningen. Lina har som vice ordförande i styrelsen för Energikontoren Sverige och som bedömare i forskningsprogrammet Energieffektivisering inom belysningsområdet drivit energifrågorna på den nationella arenan.

Styrelseledamot

Jan Nordling

Jan arbetar sedan 2011 på IVA som senior adviser, med fokus på energifrågor. Innan Jan började på IVA arbetade han i mer än 30 år på konsultbolaget ÅF, bland annat som VD för bolagets energiverksamhet, och senare som VD för dotterbolaget ÅF-Ingemansson. Han har även varit ansvarig för ÅF:s förvärvsverksamhet samt arbetat med affärsutveckling av tjänster. Jan är civilingenjör ifrån KTH med inriktning maskin och energi.

Vice ordförande

Thomas Sundén

Thomas är VD för Sustainable Innovation, ordförande för Energieffektiviseringsföretagen och sitter även i styrgruppen för regeringsuppdraget Informationscentrum för hållbart byggande.

Ordförande

Karin Byman

Karin arbetar som energiexpert på IVA och har många års erfarenhet av utredningar på energiområdet, både från IVA och från ÅF där Karin arbetade under många år.

Sekreterare

Lydia Norelius