Om EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är en ideell förening för människor som arbetar med energifrågor. Föreningen bildades år 1985 och har i dag ett 50-tal medlemmar. Medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. I takt och höjda miljökrav ökar intresset för energieffektivisering, och det blir alltmer väsentligt att arbeta på ett strukturerat sätt med energifrågor. 

EnergiNätverk Sverige ska vara ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå. Föreningen ska uppmuntra till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen ska verka för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet. Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.  

Genom att prenumerera nätverkets nyhetsbrev får du information om våra kommande event. 

Läs stadgar

Styrelsen

Styrelseledamot

Johan Tjernström

Johan är civilingenjör i Samhällsbyggnadsteknik från Luleå Tekniska Universitet. Johan har jobbat inom energi- och fastighetsbranscherna under hela sitt yrkesliv. De första 30 åren med fjärrvärmeaffären från ax till limpa inkl. FoU-frågor på nuvarande Stockholm Exergi. Därefter 9 år som energistrateg och affärsutvecklare inom Akademiska Hus. Numera är Johan pensionär på deltid och har också en egen konsultverksamhet.

Styrelseledamot

Veronica Eade

Veronica Eade, energisystemingenjör med en relativt bred erfarenhet av arbete med energifrågor. Allt ifrån projektering av fjärrvärme, kartläggning och optimering av industriella processer till byggnaders energianvändning inklusive installations- och inomhusmiljöfrågor, policyfrågor och EU-förhandlingar. Jobbar sedan 2017 på Energimyndighetens enhet Bebyggelse, avdelningen Resurseffektivt samhälle och tillträdde som enhetschef på samma enhet 1 maj 2023.

Styrelseledamot

Pär Lundström

Pär har en Pol mag från Uppsala Universitet och har arbetat inom stat, region och kommun med utmaningar kring kompetens för samhällsviktiga funktioner de senaste 25 åren. Med fokus på energiomställning är arbetsgrupper inom Svenskt Näringsliv, IQ Samhällsbyggnad och EuropeON arenor för politisk påverkan för en klimatsmart och koldioxidfri ekonomi. Hos Installatörsföretagen ansvarar Pär för policyutveckling inom energi- och kompetensförsörjning.

Styrelseledamot

Erik Dotzauer

Erik Dotzauer har en doktorsexamen i optimeringslära från Linköpings universitet. Till vardags arbetar Erik med omvärldsfrågor och styrmedel vid Stockholm Exergi, och han är adjungerad professor i energisystem vid Högskolan i Gävle. Erik har flera förtroendeuppdrag, bland annat som styrelseledamot i Svebio och som ledamot i Energiutvecklingsnämnden vid Energimyndigheten.

Vice ordförande

Jenny Westerberg (fd Gode)

Jenny är civilingenjör i kemiteknik från KTH och har arbetat med energi- och miljöfrågor i över 20 år. Denna bana startade med sju års arbete på Energiforsk (då Elforsk) följt av 14 år på IVL Svenska Miljöinstitutet. Sedan april 2020 arbetar Jenny som seniorkonsult på Profu med bland annat energisystemanalys, klimatfrågor och miljöbedömning av energi.

Styrelseledamot

Lina Gellermark

Lina är VD för Energikontoret i Mälardalen, ett av Europas 360 och Sveriges 15 regionala energikontor. Lina är utbildad energisystemingenjör, CEO och styrelseordförande med ett starkt engagemang för energi- och klimatomställningen. Lina har som vice ordförande i styrelsen för Energikontoren Sverige och som bedömare i forskningsprogrammet Energieffektivisering inom belysningsområdet drivit energifrågorna på den nationella arenan.

Styrelseledamot

Erik Thornström

Erik Thornström jobbar som ansvarig för skatter, styrmedel, energianvändning och resurseffektivitet på branschföreningen Energiföretagen Sverige.

Styrelseledamot

Sara Jernelius

Sara Jernelius är civilingenjör i Industriell ekonomi från KTH och har sedan 2011 arbetat med energi- och hållbarhetsfrågor i bygg- och fastighetsbranschen. Efter sin examen fick hon anställning på ÅF (idag AFRY) och arbetade med bland annat energisystemutredningar och miljöcertifieringssystem för byggnader. Sara är idag chef för en konsultgrupp inom Hållbart byggande på AFRY och jobbar både med miljö- och hållbarhetsfrågor i byggprojekt samt med att utveckla företagets tjänster på området.

Ordförande

Karin Byman

Karin arbetar som energiexpert på IVA och har många års erfarenhet av utredningar på energiområdet, både från IVA och från ÅF där Karin arbetade under många år.

Sekreterare

Ulrika Gustavsson

Ulrika är civilingenjör i energi-miljö-management från Linköpings universitet och jobbar som energikonsult på Aktea. Aktea har sedan ett par år tillbaka i uppdrag att driva nätverkets kansli.