Nätverksträff den 18 september – Färdplan för ett fossilfritt elsystem

Energinätverk Sverige bjuder in till nätverksträff på temat fossilfritt elsystem. Inbjudan riktar sig till Energinätverk Sveriges medlemmar.

Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har flera branscher tagit fram färdplaner för vägen mot fossilfrihet. Nu tar Energiföretagen Sverige fram en färdplan för fossilfri el, i nära samverkan med medlemsföretagen och i samarbete med Fossilfritt Sverige.

Som en del i arbetet har forskningsprojektet NEPP tagit fram ett analysunderlag där elanvändningen i Sverige år 2045 uppskattas bli i storleken 190 TWh, med ett effektbehov på cirka 32 GW. Underlagsrapporten innefattar tre scenarier för elproduktion med beräknade kostnader och miljöpåverkan. NEPPs rapport finns att ladda ner från följande länk, https://www.energiforetagen.se/sa-tycker-vi/energiforetagen-arbetar-for-ett-fossilfritt-sverige/fardplan-el–for-ett-fossilfritt-samhalle/ .

Vid denna nätverksträff kommer Per Holm, som leder arbetet vid Energiföretagen, att presentera analysunderlaget.

Vi ser fram emot en intressant diskussion!

Talare:    Per Holm, Energiföretagen Sverige

Tid:          den 18 september kl. 16.30 till ca kl. 18.00

Plats:      Aktea, Munkbron 1 i Gamla stan

Tanken med Energinätverk Sveriges nätverksträffar är att ge medlemmarna möjlighet att träffas och diskutera aktuella frågor. Vi ser gärna att du som medlem själv föreslår frågeställningar och teman för kommande träffar. Om du har goda idéer och förslag, kontakta då Energinätverk Sveriges kansli (e-post: info@energinatverk.se).

Sista dag för anmälan är den 16 september.

Presentation från nätverksträffen:

Per Holm Energiföretagen Sverige