En förening för dig som är intresserad av energifrågor

Vad händer i föreningen?

april 8, 2021

EnergiPuls 23 april: Individuell mätning och debitering eller åtgärdspaket

Under denna EnergiPuls kommer vi få lyssna på två talare och deras synpunkt och tankar kring individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten. Branschen bör samordna sig kring affärsmodeller för energieffektivisering och individuell mätning, Agneta Persson, VD Anthesis Aktörer i byggbranschen bör samordna sig för att erbjuda fastighetsägare åtgärdspaket som energieffektiviserar. Potentialen för lönsam […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem