En förening för dig som är intresserad av energifrågor

Vad händer i föreningen?

maj 11, 2023

EnergiPuls 26 maj: EU:s nya direktiv om energieffektivitet

I mars nådde ministerrådet och Europaparlamentet en överenskommelse om ett reviderat direktiv om energieffektivitet (EED). Direktivet sätter upp mer än fördubblade energibesparingsmål till 2030 och innehåller en rad nya regler om bland annat energikartläggning, värme- och kylaplaner och ökade energirenoveringskrav i offentliga byggnader. Vid Energipulsen kommer Sandra Lennander, departementssekreterare vid Energienheten på Klimat- och näringslivsdepartementet […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå. Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet. Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,
• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Genom att prenumerera på nätverkets nyhetsutskick är du alltid uppdaterad om kommande event.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem