En förening för dig som är intresserad av energifrågor

Vad händer i föreningen?

januari 18, 2021

EnergiPuls 28 januari: Vilken roll kan vätgas spela i energisystemet?

Vätgas seglar snabbt upp som en ny komponent i energisystemet. Vätgas kommer att efterfrågas både i tung industri och i transportsektorn för att vi ska kunna ersätta fossila bränslen och nå klimatmålen. Vätgas kan också bidra till att vi kan få in mer vindkraft i elsystemet. Vid pulsen diskuterar vi vätgasens förutsättningar och möjligheter. Vid […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem