En förening för dig som är intresserad av energifrågor

Vad händer i föreningen?

november 26, 2021

EnergiPuls 21 januari: vita certifikat

Kvotpliktsystem för energieffektivisering, eller vita certifikat som det brukar kallas, har diskuterats till och från under de senaste tio åren. Nu är frågan återigen aktuell i och med den statliga utredning som nyligen har startat och som ska analysera saken på nytt. Vid denna EnergiPuls kommer vi att få lyssna till Rurik Holmberg, Energimyndigheten, som […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå. Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet. Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,
• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Genom att prenumerera på nätverkets nyhetsutskick är du alltid uppdaterad om kommande event.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem