En förening för dig som är intresserad av energifrågor

Vad händer i föreningen?

februari 2, 2021

EnergiPuls 25 feb: Sektorsstrategin Flexibelt och robust energisystem

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att utarbeta sektorsstrategier för energieffektivisering. En av dessa är strategin för Flexibelt och robust energisystem. Uppdraget sträcker sig fram till år 2030 med en delrapportering nu i vinter då strategidokumenten publiceras. Vid detta seminarium kommer Peter Bennich från Energimyndigheten att redogöra för myndighetens arbete med strategin. Peter kommer bland […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem