En förening för dig som är intresserad av energifrågor

Vad händer i föreningen?

maj 3, 2021

EnergiPuls 28 maj: Klimatförändringarnas konsekvenser för energisystemet

Klimatförändringen kan redan observeras både globalt och regionalt. I Sverige har temperaturen redan ökat med 1,7 grader sedan slutet på 1800-talet. Även om de globala utsläppen minskar kraftigt kommer temperaturökningen att fortsätta. Klimatförändringarna påverkar och kommer fortsätta påverka många delar av samhället, bland annat energisystemet. På denna EnergiPuls kommer SMHI och Profu presentera resultat från […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem