En förening för dig som är intresserad av energifrågor

Vad händer i föreningen?

april 24, 2024

EnergiPuls 15 maj: Värmepumpmarknadens framtidsutsikter nationellt och internationellt

Värmepumpar har en stark ställning i Sverige och potentialen för värmepumpar för uppvärmning av fastigheter inom EU är stor. Värmepumpar pekas också ut som en av de viktigaste teknikerna för att nå EU:s klimatneutralitetsmål. Samtidigt har EU beslutat om en ny f-gasförordning som innebär att många typer av köldmedier i existerande värmepumpar måste fasas ut […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå. Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet. Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,
• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Genom att prenumerera på nätverkets nyhetsutskick är du alltid uppdaterad om kommande event.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem