En förening för dig som är intresserad av energifrågor

Vad händer i föreningen?

oktober 20, 2020

EnergiPuls 17 nov: Infångning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS)

För att kunna nå Sveriges klimatmål om netto-nollutsläpp 2045 krävs användning av anläggningar som fångar in och binder växthusgaser från atmosfären. En sådan teknik är Bioenergy with Carbon Capture and Storage, bio-CCS. Vid Värtaverket i Stockholm driver sedan några år Stockholm Exergi ett projekt för att utveckla bio-CCS. Målet är att en fullskalig anläggning ska […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem