En förening för dig som är intresserad av energifrågor

Vad händer i föreningen?

september 6, 2021

EnergiPuls 30 september: Fit for 55

EUs klimatpaket ”Fit for 55” – vad innebär det? I somras presenterade EU-kommissionen ett omfattande lagstiftningspaket med målet att minska växthusgaserna inom EU med 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Paketet kallas ”Fit for 55”  och innehåller bland annat tuffare mål för nationella utsläpp av växthusgaser, förnybar energi, energieffektivisering, klimattullar och att […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem