En förening för dig som är intresserad av energifrågor

Vad händer i föreningen?

juni 1, 2021

EnergiPuls 30 augusti: Klimatdeklarationer för byggnader

Nästa år införs krav på klimatdeklarationer för byggnader. I detta första skede omfattas enbart byggfasen. Planen är att driftsfasen ska inkluderas 2027, vilket då innebär att hela byggandens livscykel kommer att omfattas av deklarationerna. Vid detta seminarium kommer Kristina Einarsson från Boverket att presentera det regelverk som införs 2022 samt också redogöra för sitt pågående […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem