En förening för dig som är intresserad av energifrågor

Vad händer i föreningen?

oktober 5, 2021

EnergiPuls 28 oktober: Effektstrategi för ett stort fastighetsbolag

Fastighetssektorn blir en alltmer aktiv aktör i energisystemet – från att tidigare fokuserat på energieffektivisering satsas nu även på exempelvis effektoptimering, egen energiproduktion, batterilagring och elbilsladdning. Johan Sellin, teknisk chef på fastighetsbolaget Castellum, berättar under detta seminarium om den effektstrategi som Castellum tagit fram tillsammans med 5 energibolag och om ett aktuellt case med solceller […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå.

Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet.

Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,

• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem