En förening för dig som är intresserad av energifrågor

Vad händer i föreningen?

november 28, 2023

EnergiPuls 18 december: En strategi för fjärrvärme och kraftvärme

Energimyndigheten arbetar sedan förra sommaren med regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för fjärrvärme och kraftvärme. Slutrapporten ska överlämnas till regeringen den 15 december 2023. Vid detta webbinarium kommer Energimyndighetens projektledare Daniel Friberg att presentera utredningens slutsatser och rekommendationer. Därefter kommer Per Everhill från Tekniska verken i Linköping och Lars Holmquist från Göteborg Energi […]

Läs mer

EnergiNätverk Sverige

EnergiNätverk Sverige är ett naturligt forum för alla som hanterar energifrågor på strategisk eller praktisk nivå. Föreningen uppmuntrar till branschöverskridande dialog och saklig objektiv diskussion. Föreningen verkar för att skapa kontaktnät och informera medlemmarna om aktuella frågor inom energiområdet. Syftet med EnergiNätverk Sveriges verksamhet är att stödja medlemmarna i deras yrkesverksamhet genom att:

• informera medlemmarna om erfarenheter och nyheter inom området i Sverige och utlandet beträffande energifrågor,
• utgöra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom energiområdet.

Genom att prenumerera på nätverkets nyhetsutskick är du alltid uppdaterad om kommande event.

Medlemskap i EnergiNätverk Sverige

Våra medlemmarna kommer från industriföretag, energiföretag, konsultföretag, fastighetsbolag, myndigheter och andra organisationer. Då energifrågor utvecklats till att bli en alltmer integrerad del av andra samhällsfrågor, finns ett stort värde i bredden av medlemmar.

{{ active_membership.title }}

{{ active_membership.information }}

Kostnad: {{ active_membership.price }}/år

{{ active_membership.vat }} moms

Bli medlem