EnergiPuls 11 dec: Hur kan EU-taxonomin om hållbara investeringar påverka energiområdet?

EU:s nya taxonomi ska utgöra ett verktyg för hållbara investeringar, men det råder stor osäkerhet om hur taxonomin kommer påverka investeringar i såväl viss förnybar energi som i fastigheter. Synpunkter på taxonomin ska vara EU-kommissionen tillhanda innan jul. Välkomna till ett högaktuellt frukostseminarium där vi bland annat får höra Fortum, Fastighetsägarna och Sveriges Kommuner och Regioner ge sina synpunkter på EU-taxonomin.

Vid detta webbinarium kommer Björn Bergstrand från Kommuninvest att berätta om EU-taxonomins barkund och nuläge. Vi kommer sen få höra reflektioner från Anton Steen från Fortum samt från Andreas Hagnell, SKR och Rikard Silverfur, Fastighetsägarna.

Talare:        Björn Bergstrand, Anton Steen, Andreas Hagnell och Rikard Silverfur.

Tid:              11 December kl. 8.00-9.00

Plats:           Webbseminarium

Anmälan görs som vanligt nedan. När sista dagen för anmälan har passerat kommer ett mejl men möjlighet att ansluta till webbseminariet skickas ut.

Sista dag för anmälan är den 9 December.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Anmälan görs nedan, ha lite tålamod det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan på att du är anmäls.

Välkomna!

Presentationer från seminariumet:

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera