EnergiPuls 17 nov: Infångning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS)

För att kunna nå Sveriges klimatmål om netto-nollutsläpp 2045 krävs användning av anläggningar som fångar in och binder växthusgaser från atmosfären. En sådan teknik är Bioenergy with Carbon Capture and Storage, bio-CCS.

Vid Värtaverket i Stockholm driver sedan några år Stockholm Exergi ett projekt för att utveckla bio-CCS. Målet är att en fullskalig anläggning ska finnas på plats och tas i drift 2025. Parallellt med detta pågår flertalet projekt runt om i landet som analyserar frågan ur olika aspekter. Bland annat pågår ett arbete vid IVL om möjligheter med nordisk samverkan. Arbetet genomförs på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Vid detta webbinarium kommer Erik Dahlén från Stockholm Exergi att presentera företagets planer och det arbete som pågår vid Värtaverket. Kenneth Möllersten från IVL kommer att redogöra för preliminära resultat från ett det pågående nordiska projektet.

Talare:        Erik Dahlén och Kenneth Möllersten

Tid:              17 November kl. 8.00-9.00

Plats:           Webbseminarium

Anmälan görs som vanligt nedan. När sista dagen för anmälan har passerat kommer ett mejl men möjlighet att ansluta till webbseminariet skickas ut.

Sista dag för anmälan är den 15 November.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Anmälan görs nedan, ha lite tålamod det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan på att du är anmäls.

Välkomna!

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera