EnergiPuls 21 april: EU:s nya förslag på reviderad elmarknadsdesign – kommer den leda till lägre elpriser?


Utmaningarna har varit stora på elmarknaden de senaste åren. Rysslands invasion av Ukraina och den energikris det har medfört genom bortfall av naturgas från Ryssland ovanpå en mer långsiktig trend där effektmarginalerna har krympt i elsystemet har lett till kraftigt ökade elpriser.

Den 14 mars i år la EU-kommissionen fram ett förslag på en revidering av reglerna på elmarknaden för att skydda konsumenter från höga elpriser, stärka industrins konkurrenskraft, öka andelen förnybar el och fasa ut naturgas. Vid denna puls kommer vi presentera och diskutera vad förslaget egentligen innebär och om det kommer få önskad effekt.

Dagens talare är Anton Steen, Public Affairs Fortum som i korthet berättar om vad förslaget innebär och hur det påverkar ett kraftbolag. Caroline Törnqvist, avdelningschef marknadsövervakning och internationella frågor Energimarknadsinspektionen, berättar om hur förslaget ger konsumenterna större inflytande och förhindrar marknadsmanipulation, samt Lina Håkansdotter, Head of Public Affairs H2GreenSteel, berättar om hur förslaget kan påverka förutsättningarna för en stor investering i ett mycket elkrävande nytt fossilfritt stålverk.  Samtalet modereras av Karin Byman, IVA tillika ordförande i Energinätverk Sverige.

Tid: fredagen den 21 april, 2023, kl. 8-9 (kaffe serveras från kl. 7.30).

Plats: digitalt eller i Akteas lokaler på Munkbron 1, Gamla Stan, Stockholm.

Anmälan görs som vanligt nedan, sista dag för anmälan är onsdag 19 april. Meddela i din anmälan om du deltar på plats eller digitalt (i fritextrutan).

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms. Är det första gången du deltar är pulsen utan kostnad.

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Är du medlem?
Registrera