EnergiPuls 21 oktober: systemgräns byggnad


Är systemgränsen för en byggnad på väg att bli mer dynamisk?

Vilka krav behöver olika aktörer sätta på en byggnad om den ska vara en komponent i en energigemenskap eller en energipositiv stadsdel? Kommer finansiella instrument som EU-taxonomin förändra vår syn på byggnader? Går det att påverka byggnadens energitekniska funktion och systemgräns med hjälp av byggnadens installationer?

Lin Liljefors från Boverket inleder med att ge en inblick i omarbetning av energihushållningskapitlet inom ramen för Möjligheternas byggregler. Ulla Janson från Lunds tekniska högskola (LTH) ger sin syn på installationernas roll. Slutligen kommer Olivia Krakau från Sweden Green Building Council (SGBC) att presentera hur Miljöbyggnad 4.0 är uppbyggd och hur certifieringen ska harmonisera med EU-taxonomin.

Talare:         Lin Liljefors – Boverket, Ulla Janson – LTH, Olivia Krakau – SGBC

Tid:              fredag 21 oktober kl. 8.00-9.00

Plats:           Webbseminarium

Anmälan görs som vanligt nedan, ha lite tålamod det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan att du är anmäld. När sista dagen för anmälan har passerat kommer länk till webbseminariet att skickas ut.

Sista dag för anmälan är onsdag 19 oktober.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms. Är det första gången du deltar är pulsen utan kostnad.

Välkomna!

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Är du medlem?
Registrera