EnergiPuls 23/2: Långsiktig marknadsanalys för elsystemets utveckling

Efter 30 år av relativt konstant elanvändning i Sverige är det nu mycket som talar för ett kraftigt ökat elbehov. Den ökade elefterfrågan drivs i stor utsträckning av klimatomställningen där övergång från fossila råvaror till el är en viktig åtgärd. Men hur högt kan elbehovet bli och när? I denna Puls berättar Elis Nycander från Svenska Kraftnät om deras senast långsiktiga marknadsanalys (LMA) för elsystemets utveckling till 2050. Därefter får vi kommentarer från bland annat basindustrin (Johan Bruce, Skogsindustrierna/SKGS). Varmt välkomna!

Tid: fredagen den 23 februari, 08:00-09:00

Anmälan görs som vanligt nedan, sista dag för anmälan är onsdag 21 februari. När sista dag för anmälan passerat skickas deltagarlänk ut.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms. Är det första gången du deltar är pulsen utan kostnad.

Välkomna!

ENERGIPULSEN ÄR NU STÄNGD FÖR ANMÄLAN.

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Är du medlem?
Registrera