EnergiPuls 23 april: Individuell mätning och debitering eller åtgärdspaket

Under denna EnergiPuls kommer vi få lyssna på två talare och deras synpunkt och tankar kring individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten.

Branschen bör samordna sig kring affärsmodeller för energieffektivisering och individuell mätning, Agneta Persson, VD Anthesis Aktörer i byggbranschen bör samordna sig för att erbjuda fastighetsägare åtgärdspaket som energieffektiviserar. Potentialen för lönsam energieffektivisering i flerbostadshus är stor. Det finns dock behov av affärsmodeller som kan bidra till helhetsperspektiv i fastighetsbranschen. Ny kunskap och bättre teknik har ökat förutsättningen för lönsam installation av individuell mätning. Vid utformningen av affärsmodellerna bör man ta fasta på de mervärden som individuell mätning bidrar till.

Så undviker du att installera IMD Värme, Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet Fastighetsägarna Nackdelarna med IMD Värme överväger eventuella fördelar. Fastighetsägarnas rekommendation till de medlemmar som träffas av kravet är därför att genomföra åtgärder som leder till att energiprestandan hamnar under gränsvärdet för kravet. Det råder dock fortfarande en stor otydlighet och osäkerhet bland såväl fastighetsägare och tillsynsmyndighet kring vilka byggnader som träffas av kravet.

Talare:     Agneta Persson, Anthesis och Rikard Silverfur, Fastighetsägarna

Tid:              23 april kl. 8.00-9.00

Plats:           Webbseminarium

Anmälan görs som vanligt nedan, ha lite tålamod det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan på att du är anmäls. När sista dagen för anmälan har passerat kommer ett mejl men möjlighet att ansluta till webbseminariet skickas ut.

Sista dag för anmälan är den 21 april.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Välkomna!

Den 23 april håller vi Föreningsstämma kl 09. Alltså direkt efter denna EnergiPuls. Medlemmar är hjärtligt välkomna. Läs mer och anmäl dig här.

Presentationer från EnergiPulsen:

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera