EnergiPuls 25 feb: Sektorsstrategin Flexibelt och robust energisystem

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att utarbeta sektorsstrategier för energieffektivisering. En av dessa är strategin för Flexibelt och robust energisystem. Uppdraget sträcker sig fram till år 2030 med en delrapportering nu i vinter då strategidokumenten publiceras.

Vid detta seminarium kommer Peter Bennich från Energimyndigheten att redogöra för myndighetens arbete med strategin. Peter kommer bland annat att beskriva de knäckfrågor som man har identifierat och vilka avvägningar man har gjort i utvecklingsarbetet.

Därefter kommer Nils Borg från Borg & Co att presentera rapporten ”Styrmedel med effekt” som man tagit fram som underlag till Energimyndighetens arbete. I rapporten diskuteras olika styrmedel och regelverk för energieffektivisering och hur dessa kan modifieras för att bidra till minskade effektbehov och få konsumenter att arbeta med användarflexibilitet.

Slutligen kommer Håkan Nordin från Boden Business Agency att presentera arbetet inom den strateginod som man bildat och som kopplar till sektorsstrategin för Flexibelt och robust energisystem. Håkan kommer att ge exempel på energidriven näringslivsutveckling, vilket man åstadkommer genom att koppla samman olika aktörer och genom utveckling av en digital miljö, där syftet är att skapa nya affärsmodeller samt erhålla en effektiv energi- och materialsymbios.

Talare:       Peter Bennich, Nils Borg och Håkan Nordin

Tid:              25 februari kl. 8.00-9.00

Plats:           Webbseminarium

Anmälan görs som vanligt nedan, ha lite tålamod det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan på att du är anmäls. När sista dagen för anmälan har passerat kommer ett mejl men möjlighet att ansluta till webbseminariet skickas ut.

Sista dag för anmälan är den 23 februari.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Välkomna!

Presentationer från EnergiPulsen:

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera