EnergiPuls 3 april: En strategi för fjärrvärme och kraftvärme

Energimyndigheten arbetar sedan i somras med regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för fjärrvärme och kraftvärme. En delrapport med fokus på kraftvärmens konkurrenskraft och systemnyttor ska presenteras senast den 31 mars 2023. Slutrapporten ska överlämnas till regeringen i december 2023.

Parallellt arbetar Energimyndigheten med ett annat regeringsuppdrag som handlar om att kartlägga potentialen i befintlig och outnyttjad elproduktion, där kraftvärme ingår som en central del. Även detta uppdrag ska redovisas senast den 31 mars.

Vid detta webbinarium kommer Energimyndighetens projektledare Daniel Friberg att presentera slutsatserna från de båda regeringsuppdragen, samt även beskriva myndighetens fortsatta arbete med strategin. Därefter kommer Lars Holmquist från Göteborg Energi att kommentera arbetet utifrån ett fjärrvärmeföretags perspektiv.

Henrik Brodin från Södra avslutar med att kommentera arbetet utifrån skogsindustrins synvinkel.

Talare: Daniel Friberg – Energimyndigheten, Lars Holmquist – Göteborg Energi, Henrik Brodin – Södra

Tid: måndag 3 april, 08:00-09:00

Plats: Webbseminarium

Anmälan görs som vanligt nedan, sista dag för anmälan är torsdag 30 mars.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms. Är det första gången du deltar är pulsen utan kostnad.

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Är du medlem?
Registrera