EnergiPuls 30 augusti: Klimatdeklarationer för byggnader

Nästa år införs krav på klimatdeklarationer för byggnader. I detta första skede omfattas enbart byggfasen. Planen är att driftsfasen ska inkluderas 2027, vilket då innebär att hela byggnadens livscykel kommer att omfattas av deklarationerna.

Vid detta seminarium kommer Kristina Einarsson från Boverket att presentera det regelverk som införs 2022 samt också redogöra för sitt pågående arbete med att utvidga systemet. Därefter kommer Ludvig Dahlqvist från NCC att presentera deras syn på saken. Avslutningsvis kommer Tove Malmqvist från KTH att ge en redogörelse ur ett mer vetenskapligt perspektiv.

Talare:      Kristina Einarsson, Ludvig Dahlqvist och Tove Malmqvist

Tid:              Måndag 30 augusti kl. 8.00-9.00

Plats:           Webbseminarium

Anmälan görs som vanligt nedan, ha lite tålamod med att det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan att du är anmäld. När sista dagen för anmälan har passerat kommer ett mejl men möjlighet att ansluta till webbseminariet skickas ut.

Sista dag för anmälan är den 28 augusti.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Välkomna!

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera