EnergiPuls 31 mars: Breddat och reviderat utsläppshandelsdirektiv


EU:s utsläppshandelssystem är ett av de viktigaste instrumenten för att uppnå klimatmålen. Den överenskommelse om ett reviderat utsläppshandelsdirektiv som nåddes i december mellan Europaparlamentet och ministerrådet innebär att bland annat en breddning till byggnader och vägtransporter. På denna Puls berättar Johan Gannedahl från Regeringskansliet om hur förhandlingarna gått och vilka frågor som varit viktiga för Sverige. Daniel Engström Stenson från Naturvårdsverket berättar mer utförligt om de viktigaste förändringarna. Slutligen ger Johan Bruce på Skogsindustrierna en reflektion på förändringarna ur ett industriperspektiv.

Varmt välkomna!

Talare: Johan Gannedahl – Regeringskansliet, Daniel Engström Stenson – Naturvårdsverket, Johan Bruce – Skogsindustrierna

Tid: fredag 31 mars, 08:00-09:00

Plats: Webbseminarium

Anmälan görs som vanligt nedan, sista dag för anmälan är onsdag 29 mars.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms. Är det första gången du deltar är pulsen utan kostnad.

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Är du medlem?
Registrera