EnergiPuls 9 april: Horisont Europa Kluster 5 och europeiska regionala strukturfonden – Klimat, energi och mobilitet för hållbarare samhällen.

Nationellt pågår ett intensivt arbete med att förbereda för kommande programperiod inom Horisont Europa och Europeiska regionala utvecklingsfonden, båda pågår till år 2027.

Horisont Europa är EU: s ramprogram för forskning och innovation som sträcker sig från 2021-2027. EU-institutionerna nådde en politisk överenskommelse om Horisont Europa den 11 december 2020 och fastställde budgeten för Horisont Europa till 95,5 miljarder euro.

Europeiska regionala utvecklingsfonden är uppdelad i 8 regionala strukturfondsprogram och ett nationellt.

Vid detta seminarium kommer Mimmi Magnusson tf. nationell kontaktperson för energiområdet i Horisont Europa vid Vinnova föredra kluster 5 inom programmet. Klustret har särskilt fokus på klimat, energi och mobilitet.

Därefter kommer Isaac Karlsson från Tillväxtverket föredra fokus och prioriteringar till den del inom programförslagen som avser en öronmärkning av medel för Hållbar stadsutveckling i Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Talare:          Mimmi Magnusson och Isaac Karlsson

Tid:               9 april kl. 8.00-9.00

Plats:            Webbseminarium (viaTeams)

Anmälan görs som vanligt nedan, ha lite tålamod det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan på att du är anmäls. När sista dagen för anmälan har passerat kommer ett mejl men möjlighet att ansluta till webbseminariet skickas ut.

Sista dag för anmälan är den 7 april.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Välkomna!

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera