EnergiPuls den 8 september: Kapacitetsbristen i Stockholms elnät

Förra året fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att, utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv, analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning i regionen. Syftet är att finna möjligheter till bättre samordning mellan regionala och lokala aktörer som kan bidra till en mer effektiv elnätförsörjning. Under andra veckan i september överlämnas utredningens slutrapport till energiministern. Projektledare vid Länsstyrelsen i Stockholm har varit Johnny Kjellström.

Parallellt har Energikontoret Storsthlm drivit projektet Eleffektiva kommuner. Projektet syftar till att öka kunskaperna om effekt- och kapacitetsbristen i elnäten hos kommunerna i Stockholms län. En delrapport om effektläget i kommunerna har nyligen publicerats. Projektledare vid Energikontoret Storsthlm är Johan Nyqvist.

Vid detta seminarium kommer Johnny Kjellström att presentera slutsatserna från länsstyrelsens utredning och Johan Nyqvist kommer att presentera resultat från Energikontoret Storsthlms projekt.

 

Talare:        Johnny Kjellström och Johan Nyqvist

Tid:              8 September kl. 8.00-9.00

Plats:           Webbseminarium

 

Anmälan görs som vanligt nedan. När sista dagen för anmälan har passerat kommer ett mejl men möjlighet att ansluta till webbseminariet skickas ut.

Sista dag för anmälan är den 6 September.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Anmälan görs nedan, ha lite tålamod det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan att du är anmäld.

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Registrera