EnergiPuls 21 januari: vita certifikat


Kvotpliktsystem för energieffektivisering, eller vita certifikat som det brukar kallas, har diskuterats till och från under de senaste tio åren. Nu är frågan återigen aktuell i och med den statliga utredning som nyligen har startat och som ska analysera saken på nytt.

Vid denna EnergiPuls kommer vi att få lyssna till Rurik Holmberg, Energimyndigheten, som kommer att beskriva resultat och erfarenheter från de utredningar om vita certifikat som myndigheten tidigare har gjort. Anders Ådahl, Chalmers och tidigare sekreterare i utredningen SOU 2008:76 Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt, kommer att beskriva tankarna bakom det kvotpliktsystem som den utredningen tog fram.

Tea Alopaeus, huvudsekreterare i den statliga utredningen, kommer att presentera utredningens uppdrag.

Avslutningsvis kommer Lotta Bångens från Energieffektiviseringsföretagen och Erik Thornström från Energiföretagen Sverige att redogöra för respektive branschorganisations syn på saken.

Talare:        Rurik Holmberg, Anders Ådahl, Tea Alopaeus, Lotta Bångens och Erik Thornström   

Tid:              Fredag 21 januari kl. 8.00-9.00

Plats:           Webbseminarium

Anmälan görs som vanligt nedan, ha lite tålamod det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan att du är anmäld. När sista dagen för anmälan har passerat kommer länk till webbseminariet att skickas ut.

Sista dag för anmälan är den 18 januari.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Välkomna!

Tack för din registrering! Var snäll kolla i din mail efter en bekräftelse.
Något gick fel. Dubbelkolla så du inte har glömt bort ett fält!
Är du medlem?
Registrera